Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner.

Prosjekt: Oslo 2014 - revisjon av profesjonsstudiet i medisin

 

Personer

Finn ansatte og studenter

Institutter og andre enheter

Forskning

Innovasjon

Medisinsk innovasjon er en viktig del av vårt arbeid. Vil du lære mer om innovasjon, har du en idé, eller vil du samarbeide med oss?

Scientia Fellows

Postdoktorprogrammet Scientia Fellows hjelper unge forskere med å bygge internasjonale karrière. Deltagerne har status som Marie Curie-kandidater.

Livsvitenskap ved MED

Fakultetet er vertsskap for satsningen på Livsvitenskap ved UiO. Forskningen vår har livsvitenskap som et gjennomgående tema.

Hva skjer ved MED?

12 des.
12:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9
12 des.
13:15, Rødt auditorium i Laboratoriebygget (Bygg 25, 1. etg.), Oslo universitetssykehus, Ullevål
12 des.
13:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20
13 des.
13:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

Tjenester og verktøy

Film om epigenetikk: Arv vs miljø

Eneggede tvillinger som har identiske gener blir over tid litt forskjellige. Skyldes det arv eller miljø? Eller kanskje begge deler?