print logo

Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner.

Forskning

Sykepleiekonferansen 8-9 juni 2015

"Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste"

Jubileumskonferanse: 30 år siden Institutt for sykepleievitenskap ble etablert. Foredrag ved bl.a. Linda Aiken, Marit Kirkevold, Berit Rokne og Ingalill Rahm Hallberg.

Aktuelt

Hva skjer ved MED?

i dag mai
12:30, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo
i dag mai
13:00, Auditoriet, Folkehelseinstituttet, Lindern
i dag mai
13:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo
i dag mai
13:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18, Oslo
i dag mai
13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Forskning og utdanning redder liv

Personer

Finn ansatte og studenter

Følg oss på sosiale medier