Personer med emneord «personvern»

Navn Telefon E-post Emneord
Bentzen, Heidi Beate Forsker +47-22850086 h.b.bentzen@medisin.uio.no Bioteknologirett, livsvitenskap, personvern, persontilpasset medisin, helserett
Bergsager, Dagfinn Gruppeleder +47-22840047 +47-95204665 (mob) dagfinn.bergsager@usit.uio.no Nettskjema, TSD, GDPR, Personvern, Mobilapper, Forskningsstøtte
Hannemyr, Gisle Universitetslektor +47-22852432 +47-90553659 (mob) gisle@ifi.uio.no personvern, digitale medier, åpen aksess, personvern, åpne systemer, datasikkerhet, privacy, design, web, konvergens
Hannemyr, Gisle Universitetslektor +47-22852432 +47-90553659 (mob) gisle@ifi.uio.no personvern, digitale medier, åpen aksess, personvern, åpne systemer, datasikkerhet, privacy, design, web, konvergens
Jakobsen, Bård Henry Moum Gruppeleder +47-22852778 +47-95204053 (mob) b.h.m.jakobsen@usit.uio.no IAM, Policy manager, UHMX, Integrasjon, LDAP, SMS-tjenesten, TOGAF, Sympa, Autentisering, E-valg, Personvern, E-postlister, SMS, E-post, Autorisasjon
Mortensen, Kirsti Margrethe Rådgiver +47-22857834 +47-90571521 (mob) k.m.mortensen@admin.uio.no Studiebarometeret, Personvern, Regelverk, Sekretær for Utdanningskomitéen, Høringer, Tillitsvalgt for NTL, Karakteranalyser, Priser
Novović, Miloš +47-22859609 milos.novovic@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Personvern, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal)
Schartum, Dag Wiese Professor +47-22850077 d.w.schartum@jus.uio.no eForvaltning, Personvern, Rettsinformatikk
Vitenberg, Roman Professor +47-22850493 romanvi@ifi.uio.no mellomvare, fog systemer, sosiale nettverk, cloud systemer, distribuerte systemer, pålitelighet, personvern, blockchain
Voll, Maren Magnus Seniorrådgiver +47-22859778 +47-90200027 (mob) m.m.voll@usit.uio.no IT-juridisk rådgivning, Personvern, IT-kontrakter