Vitenskapelige programmer

En av tre personer vil få en kreftdiagnose i løpet av livet. Selv om det er oppnådd fremgang i diagnose og behandling av kreft, trenger vi fortsatt å lære mer om den grunnleggende biologien bak denne sykdommen dersom vi skal lykkes i å endre bildet folk flest har av kreft – fra en dødelig til en kurerbar sykdom.

CCBs forskningsfokus

Kreft utvikles på grunn av kompliserte vekselvirkninger mellom våre gener, miljøet, og ren og skjær uflaks. Sekvenseringen av det humane genom og nylige fremskritt innen DNA-sekvensering og andre genomstudier har ført til en bemerkelsesverdig fremgang i våre muligheter for å forstå sammenhengen mellom gener og sykdommer. Selv om cellebiologer og translasjonsforskere (som samarbeider tett med klinikere) tradisjonelt har jobbet i adskilte laboratorier, krever tolkningen av kreftens kompliserte dynamikk et nært samspill mellom disse fagfeltene. I tillegg må man trekke inn eksperter innen biostatistikk og bioinformatikk for å trekke ut meningsfylt informasjon fra meget komplekse datasett.

Senter for kreftbiomedisin (CCB) streber etter å kombinere storskala- og detaljert biologisk forskning for å bedre vår forståelse av kreftutviklingens komplekse dynamikk. CCBs mål er å anvende denne informasjonen til molekylær kreftmedisin. Nye biomarkører for kreft vil bli brukt i diagnostiske tester, og kombinasjonen av ulike biomarkører vil bli brukt til å skreddersy valg av terapeutisk regime for den enkelte pasient. CCB vil på denne måten forene basal og pasientnær kreftforskning til avansert kreftbiomedisin.

CCBs forskningsområder er

Publisert 1. des. 2011 13:40 - Sist endret 15. feb. 2012 09:24