Avansert bioinformatikk og utvikling av bildebehandlingsverktøy

Hovedhensikten med dette programmet er å bruke og utvikle bioinformatiske og biostatistiske verktøy i analyser av kliniske og biologiske data.

Storskala-teknologi resulterer i enorme datamengder som må behandles for å trekke ut relevant informasjon. Pålitelige verktøy for disseksjon og håndtering av data er derfor av stor betydning for utbyttet av storskala-forskning.

Sentrale aktiviteter i programmet

  • Besvare spesifikke statistiske og matematiske problemstillinger som reises av de vitenskapelige aktivitetene i senteret
  • Utvikling av statistiske modeller, inferensprosedyrer og verktøy som er nyttige i en bredere biomedisinsk sammenheng
  • Bruk av bioinformatikk i filtrering av genominformasjon
  • Utvikling av bildebehandlingsverktøy for kjerneanalyser
     

 

Published Feb. 9, 2012 5:09 PM - Last modified Feb. 13, 2012 10:40 AM