Funksjonelle analyser av potensielle biomarkører i kreft

Mange biomarkører for kreft har sannsynligvis en funksjon som er nyttig for kreftcellene. I dette programmet vil forskerne søke å avsløre den biologiske funksjonen til potensielle biomarkører og deres rolle i cellevekst og –vandring. 

De forente kreftene til basalforskere, biostatistikere and translasjonsforskere i CCB vil føre til identifikasjon av nye gener og genprodukter som er potensielle biomarkører  for kreft. Hensikten med dette vitenskapelige programmet er å utføre detaljerte biologiske studier av slike biomarkører, samt å undersøke deres mulige kliniske anvendelse som prognostiske eller diagnostiske markører.

Sentrale aktiviteter i programmet

  • Identifikasjon av potensielle biomarkører for kreft ved hjelt av genetiske og epigenetiske metoder
  • Funksjonell karakterisering av biomarkørproteiner i cellulære testsystemer
  • Validering av prognostisk verdi av potensielle biomarkører i kliniske prøver
     
Published Feb. 9, 2012 5:09 PM - Last modified Feb. 13, 2012 10:43 AM