Genomikk og epigenomikk

Forskere i dette programmet identifiserer biomarkører med potensial til å oppdage kreft.

Hovedhensikten med dette programmet er å bruke storskala genomanalyser av kliniske prøver til å identifisere biomarkører i kreft. Analysene involverer genomsekvensering, studier av DNA-metylering, og genom- og transkriptom-mikromatriser.

Profiler for genekspresjon og –modifikasjon kan gi spesifikk informasjon om sykdomsstadium, prognose og terapirespons for den enkelte pasient. Denne informasjonen vil i fremtiden bli brukt til å forbedre tidlig kreftdiagnostikk og til å skreddersy behandling for den enkelte pasient.

Sentrale aktiviteter i programmet

  • Bestemmelse av tidlige og sene hendelser i kreftutvikling
  • Undergruppering av tumorklassifisering med prognostisk/terapeutisk vinkling
  • Bestemmelse av tumorheterogenitet
  • Identifikasjon av markører for metastatiske prosesser
  • Identifikasjon av prognostiske markører for genomforandringer
  • Identifikasjon av nye fusjonsonkogener
  • Identifikasjon av nye nøkkelmolekyler i kreft

 

Published Feb. 9, 2012 5:09 PM - Last modified Feb. 13, 2012 10:44 AM