Om senteret

Senter for kreftbiomedisin (CCB) ble opprettet i september 2007 som et senter for fremragende forskning (SFF). Vår visjon er å forene grunnforskning med pasientrettet forskning til kreftpasientens beste.

Formål

Kreft er en kompleks invasiv cellesykdom som opptrer i mange forkledninger. For å bekjempe den effektivt trenger vi å integrere kreftrelevant biologisk informasjon fra flere nivåer - molekyler, celler og organismer.

En slik kompleks analyse, kjent som systembiologi, er basert på lagarbeid som forener innsatsen fra enkeltforskere innen ulike fagområder. Ved å dra nytte av unike biobanker og forene spesialister innen cellebiologi, pasientrettet kreftforskning og biostatistikk vil dette senteret undersøke grunnleggende emner innen kreftbiomedisin med det mål for øye å forbedre livet til den enkelte kreftpasient.

Forskere innen senteret gis anledning til å følge nye idéer rettet mot forståelse av grunnleggende biologiske prosesser i tillegg til de som har en umiddelbar klinisk verdi.

Det tverrfaglige miljøet innen senteret som er samlokalisert i et moderne instituttbygg og som samvirker med et moderne kreftsykehus gir et optimalt grunnlag for frontlinjeforskning og talentutvikling. Samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner i utlandet vil bidra til senterprosjektet.

Mål

Kombinasjonen av storskalaanalyser og detaljert biologisk forskning vil føre til en bedre forståelse av den kompliserte dynamikken i kreftutvikling. Informasjonen som oppnås vil bli brukt til molekylærbasert medisin:

De nye biomarkørene for kreft vil bli overført til diagnostiske biomedisinske tester, og informasjonen som oppnås vil bli benyttet til å styre valg av terapeutisk regime, teragnostikk, for den enkelte kreftpasient.