Kontakt oss

Generelle henvendelser

Postadresse

Oslo Universitetssykehus
Radiumhospitalet
P.B. 4950 Nydalen
N-0424 Oslo

Besøksadresse

Radiumhospitalet
Forskningsbygget
Avdeling for molekylær cellebiologi, 5. etasje
Ullernchausseen 70
N-0379 Oslo

Published Feb. 9, 2012 5:05 PM - Last modified Jan. 20, 2017 9:53 AM