Doktorgrad og forskerkarriere

Forskerutdanning er en viktig del av senterets aktivitet. Mer enn 25 PhD stipendiater er tilknyttet CIR. Ca 5 kandidater forsvarer sin avhandlig i året.

Stipendiater ved CIR er tatt opp på PhD programmene på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet eller Det medisinske fakultet.

Doktorgrad og forskerkarriere ved Det medisinske fakultet

Søknad, opptak, innhold, gjennomføring, kontaktinformasjon

Doktorgrad og forskerkarriere ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Søknad, opptak, innhold, gjennomføring, kontaktinformasjon