Forskergrupper

CIR består av syv forskergrupper med komplementær ekspertise. To av gruppene er mer teknologiorienterte med fokus på avansert mikroskopi og protein modifisering. Fem av gruppene er mer orientert mot klinisk immunologi innenfor cøliaki, allergi og modeller for autoimmunsykdom.

Bakke-gruppen

Oddmund Bakke leder en gruppe som anvender avanserte mikroskoper for å studere hva som skjer inne i immunceller.

Les mer om Bakke gruppen på våre engelske nettsider.
Les mer om Bakke gruppen på Institutt for molekylær biovitenskap.

Bogen-gruppen

Bjarne Bogen leder en gruppe som studerer hvordan feilregulert T-B celle samarbeid kan føre til utvikling av autoimmun sykdom og kreft. Gruppen utvikler også ny vaksiner og har prosjekter innen kreft-immunologi. Vaksineforskningen er organisert i K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner.

Les mer om Bogen gruppen på våre engelske nettsider.
Les mer om Bogen gruppen på Institutt for klinisk medisin.

Jahnsen-gruppen

Frode Jahnsen leder en gruppe som studerer mekansimer for allergiutvikling.

Munthe-gruppen

Ludvig A. Munthe leder en gruppe som studerer hvordan feilregulert T-B celle samarbeid kan føre til utvikling av autoimmun sykdom og kreft.

Sandlie-gruppen

Inger Sandlie leder en gruppe som studerer strukturen og funksjonen av antistoffer og T-celle reseptorer. Gruppen modifiserer disse og andre proteiner og lager nye forskningsverktøy og potensielle medisiner.

Les mer om Sandlie gruppen på våre engelske nettsider.
Les mer om Sandlie gruppen på Institutt for molekylær biovitenskap.

Sollid-gruppen

Ludvig M. Sollid leder en gruppe som studerer cøliaki for å lære mer om hvordan genetiskefaktorer og miljøfaktorer spiller sammen i kroniske betennelsessykdommer.

Les mer om Sollid gruppen på våre engelske nettsider.
Les mer om Sollid gruppen på Institutt for klinisk medisin

Qiao-gruppen

Shuo-Wang Qiao leder en nyoppstartet gruppe som fokuserer på molekylær profilering av antigenspesifikke T-celler, blant annet ved hjelp av "high throughput sequencing".
Publisert 13. feb. 2012 01:02 - Sist endret 18. jan. 2016 11:14