English version of this page

Om senteret

Senter for immunregulering (CIR) er et forskningssenter ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Senteret er del av Senter for Fremragende Forskning (SFF) programmet til Norges forskningsråd (NFR).

CIR ble etablert 1.desember 2007.

Bakgrunn

Immunforsvaret er utviklet for å beskytte oss mot sykdom, men av og til rettes forsvarets våpen mot våre egne celler eller mot ufarlige stoffer i omgivelsene. Da kan immunforsvaret, direkte eller indirekte, påføre oss skade og sykdom.

Immunforsvarmedierte sykdommer er relativt vanlige og hyppigheten øker. Ca 20% av europeere lider av autoimmun sykdom (leddgikt, type 1 diabetes, multippel sklerose, cøliaki etc.) og 20-30% av europeere har allergi, astma, eller begge deler.

Dette er kroniske sykdommer som medfører lidelse og en betydelig sosioøkonomisk belastning.

  • Hvorfor angriper immunforsvaret kroppens egne celler og vev og forårsaker autoimmune sykdommer?
  • Hvorfor overreagerer immunsystemet på ufarlige stoffer i omgivelsene, som pollen og mat, og forårsaker allergisksykdom?

Senter for Immunregulering arbeider for å svare på disse spørsmålene og for å finne fellesnevnere ved immunforsvarmedierte sykdommer med håp om å utvikle nye behandlingsformer for en stor gruppe pasienter.

Read more about research on our English webpages.

Organisasjon

Organisasjon, ledelse og administrasjon

Partnere