Organisasjon

Senter for immunregulering består av 6 forskergrupper tilknyttet Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus. Personal fra institutt for molekylær biovitenskap, avdeling for immunologi og avdeling for patologi er involvert i forskningen ved CIR.

Ledelse og administrasjon

 Les mer om organisasjonen, ledelsen og styret på våre engelske sider.

Forskergrupper

  • Bakke gruppen
  • Bogen gruppen
  • Jahnsen gruppen
  • Munthe gruppen
  • Sandlie gruppen
  • Sollid gruppen
  • Qiao gruppen

Les mer om forskergruppene på våre engelske sider.

 

Published Feb. 12, 2012 11:15 PM - Last modified Nov. 9, 2017 8:06 AM