Partnere

Oslo universitetssykehus  

Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for CIR. Senteret har to likeverdige konsortium partnere: Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Oslo universitetssykehus er arbeidsgiver for mange av senterets medlemmer. Fire av de fem forskningsgruppene ved senteret er lokalsiert til Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet.

Lokaliseringen av senteret til et universitetssykehus og det tette samarbeidet med klinkere er strategisk viktig for CIR.

 

Les mer om forskning ved Oslo universitetssykehus.

Published Feb. 12, 2012 11:27 PM - Last modified Oct. 17, 2012 4:54 PM