English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

 • Forskerlinjen 
  Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
 • Dr.philos.
  For deg som av ulike årsaker ikke ønsker eller har anledning til å delta i det organiserte ph.d.-programmet.
 • Nasjonale forskerskoler
  Støtter opp under og utvider opplæringstilbudet ved ph.d.-programmet innen spesielle fagområder.

Forskningsaktuelt

Innovasjon

Medisinsk innovasjon er en viktig del av vårt arbeid. Vil du lære mer om innovasjon, har du en idé, eller vil du samarbeide med oss?

Scientia Fellows

Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram innen helsefag. Over 80 forskere vil få styrket karriereløpet sitt. Programmet er femårig, og startet i november 2014.

Kjernefasiliteter

En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø. Her finner du oversikt over fakultetets kjernefasiliteter. 

Forskerprofilen

 • blomhoff-haugen-507x338 Slutter aldri å se fremover

  Professor Rune Blomhoff er blant verdens én prosent mest siterte forskere i sitt fagfelt. Vi tok en prat med ernæringsprofessoren som nå vil finne ut hvilket kosthold som er best for kreftpasienter.

Om forskningen ved fakultetet

Fakultetet har en bred profil rettet både mot klinisk medisinsk forskning, medisinsk basalforskning, helseforskning og forskning på samfunnsmedisinske områder.