English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

 • Forskerlinjen 
  Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
 • Dr.philos.
  For deg som av ulike årsaker ikke ønsker eller har anledning til å delta i det organiserte ph.d.-programmet.
 • Nasjonale forskerskoler
  Støtter opp under og utvider opplæringstilbudet ved ph.d.-programmet innen spesielle fagområder.

Forskningsaktuelt

Innovasjon

Medisinsk innovasjon er en viktig del av vårt arbeid. Vil du lære mer om innovasjon, har du en idé, eller vil du samarbeide med oss?

Scientia Fellows

Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram innen helsefag. Over 80 forskere vil få styrket karriereløpet sitt. Programmet er femårig, og startet i november 2014.

Kjernefasiliteter

En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø. Her finner du oversikt over fakultetets kjernefasiliteter. 

Forskerprofilen

 • irepgozen-740 Irep Gözen – den kunstneriske forskeren

  Den nye gruppelederen ved NCMM, er én av svært få i verden som forsker på kunstige celler som er festet til overflater. – Jeg forsøker å forstå det som ikke er drevet av genetiske mekanismer, men mest av materialenes egenskaper, sier Gözen.

Om forskningen ved fakultetet

Fakultetet har en bred profil rettet både mot klinisk medisinsk forskning, medisinsk basalforskning, helseforskning og forskning på samfunnsmedisinske områder.