English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 4

albue
Publisert 19. juni 2015 13:09

Hva er den beste behandlingen av akutt tennisalbue? Fysioterapi? Kortison? En kombinasjon? Eller kan du like gjerne droppe behandling? Ny studie tyder på at du godt kan vente litt med behandlingen.

Bilde av professor Ludvig M. Sollid ved UiO
Publisert 19. juni 2015 11:12

Professor Ludvig M. Sollid og hans forskergruppe fant den egentlige årsaken til cøliaki. Nøkkelen lå på et molekylært nivå.

Hender som holder fast i hverandre
Publisert 18. juni 2015 09:21

10 prosent av norske 15- og 16-åringer oppgir å ha skadet seg selv. Psykiater og professor Lars Mehlum og forfatter Kristin Ribe viser i en ny bok problematikken fra både behandlerens og pasientens ståsted.

Publisert 18. juni 2015 09:18

Johannesurt og gresk fjellte kan hjelpe i kampen mot Alzheimers, viser studier på mus.

Publisert 9. juni 2015 18:28

Forskere ved IMB har utviklet en metode for å lage syntetiske leverceller til en brøkdel av dagens pris.

Ida Torunn Bjørk, professor ved sykepleievitenskap ved UiO
Publisert 22. mai 2015 09:25

- Det er en skjevhet i forskningen innen sykepleievitenskap. Det gis mye penger til forskning på pasientproblematikk og lite til utvikling av kompetanse i egen profesjon, sier Ida Torunn Bjørk.

Bilde av professor Anne Moen.
Publisert 18. mai 2015 11:02

Digitale tjenester spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Forskning innen sykepleie og eHelse er avgjørende for kvaliteten i helsehjelpen til pasientene, helsetjenesten og for faglig kompetanse.

kreftpasient
Publisert 7. mai 2015 08:31

Inger Schou Bredal bruker forskningsprosjekter til å forbedre klinisk praksis relatert til brystkreft. Å involvere pasienter i prosjekter kan bidra til å utvikle kvaliteten på behandlingen, mener hun.

Publisert 9. apr. 2015 14:33

Nervetrådene som overfører impulser fra nerveceller spiller en nøkkelrolle i nervesystemet. Hittil har det vært ukjent hvordan de blir til.

Røntgenbilde av hodet til en pasient med slag
Publisert 19. mars 2015 15:13

Vi har et gen som både kan forårsake dødelig blodpropp og beskytte oss mot celledød ved slag. Det gir forskerne et dilemma.

Bilde av betaceller fra de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen, tatt gjennom mikroskop
Publisert 27. feb. 2015 14:49

Forskere har funnet ut at pasienter med type 1 diabetes kan få tilbake evnen til å produsere insulin. Celler som skal produsere insulin har frisknet til utenfor kroppen. 

Bilde av putamen i storehjernen.
Publisert 2. feb. 2015 12:36

Forskere har oppdaget flere nye genvarianter som påvirker hjernens volum. Vi er enda et skritt nærmere å finne årsakene til en rekke psykiske lidelser.

Fysiotarepeut behandler pasient
Publisert 26. jan. 2015 12:08

Forskere og fysioterapeuter samarbeider om å finne de beste behandlingsmetodene for ulike pasientgrupper. De utforsker også nye måter å involvere pasienter i behandlingen. Nå skal det forskes mer.

Publisert 7. jan. 2015 10:18

Gammelost og Roquefort kan forhindre svekking av skjelettet når du er syk. Nye funn viser at vitamin K2 beskytter produksjonen av benvev ved betennelser.

Mor, barn og grønnsaker
Publisert 12. des. 2014 13:52

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. To studier viser at matvaner og kroppsstørrelse hos norske barn holder seg stabilt de første syv leveårene.