English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 5

Illustrasjon av robot-insekt ved siden av en DNA-tråd i metall
Publisert 10. des. 2015 13:07

Årets nobelpris i kjemi går til tre av pionérene innen DNA-reparasjon. To av fakultetets forskere har jobbet tett med en av dem.

Publisert 4. des. 2015 15:57

Resultater fra EuroHOPE-prosjektet er et viktig grunnlag for å kunne sammenligne behandlingsutfall ved sykehus og kostnader mellom land.

Publisert 3. des. 2015 15:03

Hjernen må være i stadig endring for at vi skal orientere oss i verden. Forskere ved IMB har brukt gullpartikler for å utforske hvordan det skjer.

Ultralydudnersøkelse av gravid kvinne
Publisert 3. des. 2015 11:23

En ny studie viser at det er forsvarlig å la gravide kvinner få behandling med metadon og buprenorfin.

Illustrasjon av lever rammet av primær skleroserende cholangitt (PSC).
Publisert 16. okt. 2015 10:59

Leversykdommen PSC er en av de vanligste årsakene til levertransplantasjon i Skandinavia. Sykdommen rammer oftest unge, voksne menn, og den rammer helt uavhengig av livsstil.

Nærbilde av ansiktet til kirurg under operasjon
Publisert 13. okt. 2015 12:17

En ny og enklere operasjonsmetode for hull i tarmen er dårligere for pasientene enn den gamle, viser en studie ledet av forskere ved UiO og Ahus. Studien reiser viktige spørsmål om testing av nye kirurgiske metoder.

Publisert 6. okt. 2015 17:11

Stadig flere unge blir lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt. Forskere håper nå mange vil endre livsstil ved å få vite alderen på sitt eget hjerte.

Bilde av tarmtotter ødelagt av cøliaki
Publisert 20. sep. 2015 19:17

Diagnostisering av cøliaki krever vevsprøve fra tarmen og kan være veldig ubehagelig. Forskere ved fakultetet har utviklet en blodprøvetest som gir deg svaret raskt og smertefritt.

Publisert 19. aug. 2015 11:01

Sykehusenes kliniske etikk-komiteer kan være en passende arena for å diskutere ikke bare saker om enkeltpasienter, men også prinsipielle spørsmål og organisasjonsetikk.

Biletet viser at oxytocin når fram til hjernen på to måter. Enten indirekte gjennom blodet eller direkte gjennom nervebanane.
Publisert 13. aug. 2015 10:43

Forskarar ved UiO har testa ut å gje hormonmedisinar mot psykiske lidingar gjennom nasen. Det ga betre effekt og færre biverknader.

Lab-testing
Publisert 5. aug. 2015 11:31

Studier viser at den første effektive vaksinen mot ebola er vellykket. Det betyr at utbruddet i Guinea kan være stoppet om et par måneder.

Lege måler blodtrykk på pasient
Publisert 8. juli 2015 13:45

Filosofisk system kan gi klinikere bedre grunnlag for å ta beslutninger om behandling av pasienter.

albue
Publisert 19. juni 2015 13:09

Hva er den beste behandlingen av akutt tennisalbue? Fysioterapi? Kortison? En kombinasjon? Eller kan du like gjerne droppe behandling? Ny studie tyder på at du godt kan vente litt med behandlingen.

Bilde av professor Ludvig M. Sollid ved UiO
Publisert 19. juni 2015 11:12

Professor Ludvig M. Sollid og hans forskergruppe fant den egentlige årsaken til cøliaki. Nøkkelen lå på et molekylært nivå.

Hender som holder fast i hverandre
Publisert 18. juni 2015 09:21

10 prosent av norske 15- og 16-åringer oppgir å ha skadet seg selv. Psykiater og professor Lars Mehlum og forfatter Kristin Ribe viser i en ny bok problematikken fra både behandlerens og pasientens ståsted.