English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 6

Publisert 19. aug. 2015 11:01

Sykehusenes kliniske etikk-komiteer kan være en passende arena for å diskutere ikke bare saker om enkeltpasienter, men også prinsipielle spørsmål og organisasjonsetikk.

Biletet viser at oxytocin når fram til hjernen på to måter. Enten indirekte gjennom blodet eller direkte gjennom nervebanane.
Publisert 13. aug. 2015 10:43

Forskarar ved UiO har testa ut å gje hormonmedisinar mot psykiske lidingar gjennom nasen. Det ga betre effekt og færre biverknader.

Lab-testing
Publisert 5. aug. 2015 11:31

Studier viser at den første effektive vaksinen mot ebola er vellykket. Det betyr at utbruddet i Guinea kan være stoppet om et par måneder.

Lege måler blodtrykk på pasient
Publisert 8. juli 2015 13:45

Filosofisk system kan gi klinikere bedre grunnlag for å ta beslutninger om behandling av pasienter.

albue
Publisert 19. juni 2015 13:09

Hva er den beste behandlingen av akutt tennisalbue? Fysioterapi? Kortison? En kombinasjon? Eller kan du like gjerne droppe behandling? Ny studie tyder på at du godt kan vente litt med behandlingen.

Bilde av professor Ludvig M. Sollid ved UiO
Publisert 19. juni 2015 11:12

Professor Ludvig M. Sollid og hans forskergruppe fant den egentlige årsaken til cøliaki. Nøkkelen lå på et molekylært nivå.

Hender som holder fast i hverandre
Publisert 18. juni 2015 09:21

10 prosent av norske 15- og 16-åringer oppgir å ha skadet seg selv. Psykiater og professor Lars Mehlum og forfatter Kristin Ribe viser i en ny bok problematikken fra både behandlerens og pasientens ståsted.

Publisert 18. juni 2015 09:18

Johannesurt og gresk fjellte kan hjelpe i kampen mot Alzheimers, viser studier på mus.

Publisert 9. juni 2015 18:28

Forskere ved IMB har utviklet en metode for å lage syntetiske leverceller til en brøkdel av dagens pris.

Ida Torunn Bjørk, professor ved sykepleievitenskap ved UiO
Publisert 22. mai 2015 09:25

- Det er en skjevhet i forskningen innen sykepleievitenskap. Det gis mye penger til forskning på pasientproblematikk og lite til utvikling av kompetanse i egen profesjon, sier Ida Torunn Bjørk.

Bilde av professor Anne Moen.
Publisert 18. mai 2015 11:02

Digitale tjenester spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Forskning innen sykepleie og eHelse er avgjørende for kvaliteten i helsehjelpen til pasientene, helsetjenesten og for faglig kompetanse.

kreftpasient
Publisert 7. mai 2015 08:31

Inger Schou Bredal bruker forskningsprosjekter til å forbedre klinisk praksis relatert til brystkreft. Å involvere pasienter i prosjekter kan bidra til å utvikle kvaliteten på behandlingen, mener hun.

Publisert 9. apr. 2015 14:33

Nervetrådene som overfører impulser fra nerveceller spiller en nøkkelrolle i nervesystemet. Hittil har det vært ukjent hvordan de blir til.

Røntgenbilde av hodet til en pasient med slag
Publisert 19. mars 2015 15:13

Vi har et gen som både kan forårsake dødelig blodpropp og beskytte oss mot celledød ved slag. Det gir forskerne et dilemma.

Bilde av betaceller fra de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen, tatt gjennom mikroskop
Publisert 27. feb. 2015 14:49

Forskere har funnet ut at pasienter med type 1 diabetes kan få tilbake evnen til å produsere insulin. Celler som skal produsere insulin har frisknet til utenfor kroppen.