English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 7

Mor, barn og grønnsaker
Publisert 12. des. 2014 13:52

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. To studier viser at matvaner og kroppsstørrelse hos norske barn holder seg stabilt de første syv leveårene.

Dame som har sovnet utslitt foran pc
Publisert 2. des. 2014 11:35

Smerter og kronisk trøtthet henger ofte sammen. Da hjelper det ikke å be pasienten om å få på seg skoa og begynne å trene, sier professor som har forsket på Sjøgrens syndrom.

Sykepleier med PC
Publisert 1. des. 2014 09:01

Etter at kommunene innførte e-meldinger, kommuniserer leger, hjemmesykepleiere og sykehus både mer og bedre med hverandre.

Mikroskopbilde av virusspor i insulinproduserende celler.
Publisert 25. nov. 2014 16:36

Vi har nå funnet virus i bukspyttkjertelen hos pasienter med type 1 diabetes. Oppdagelsen kan gi muligheter for både behandling og vaksine.

Røntgenbilde, brudd i hånd
Publisert 25. nov. 2014 15:19

Benskjørhet er en av de vanligste folkesykdommene i Norge. Nå har forskerne funnet ut at kroppen endrer genene for å motvirke sykdommen.

Publisert 24. okt. 2014 14:46

Transplanterte stamceller gjør musehjerter motstandsdyktige mot hjerteinfarkt.

Publisert 20. okt. 2014 14:32

Markører på genene våre kan brukes til å skille bedre mellom pasienter med høy og lav risiko for å dø av brystkreft. På sikt vil dette gi enda bedre kreftbehandling for hver enkelt pasient.

Publisert 7. okt. 2014 08:28

Vi må utvikle nye metoder for å bedre folkehelsa i fattige land.

Publisert 21. aug. 2014 10:30

Dagens overforbruk av antibiotika er dødelig. Allerede i dag tar antibiotika og resistente bakterier livet av 64 000 europeere og amerikanere hvert år.

Publisert 19. juni 2014 13:33

Det legene har trodd markerte døde nerveceller kan i stedet vise en gjenopprettelig skade hos pasienter med Multippel Sklerose.

Publisert 12. juni 2014 10:46

Professor Johanne Sundby har vært en initiativtager til den første forskningen om kvinnelig omskjæring i Norge. Hennes forskning har vært en del av grunnlaget i en ny rapport utført av FAFO.

Publisert 10. juni 2014 10:14

Pleietrengende eldre må forholde seg til langt flere ansatte i hjemmetjenesten enn det som er faglig anbefalt. Pasientene klager ikke, i motsetning til de pårørende.

Professor Bjørn Hofmann
Publisert 3. juni 2014 11:35

Professor i medisinsk etikk, Bjørn Hofmann er valgt som Harkness-stipendiat og får dermed ett års opphold i USA for å studere overdiagnostikk.

Publisert 23. mai 2014 09:44

Cellene våre spiser seg selv for at vi skal holde oss friske. En detaljert forståelse av cellenes søppelhåndteringssystem kan være nøkkelen til å forhindre sykdommer og forlenge livet.

Publisert 22. mai 2014 09:14

Professor John-Arne Røttingen har ledet en Chatham House arbeidsgruppe om global helsefinansiering. De anbefaler at alle land investerer minst 5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på helse. Høyinntektsland bør også gi ekstern støtte til land med utilstrekkelig kapasitet.