English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 8

Publisert 22. mai 2014 09:14

Professor John-Arne Røttingen har ledet en Chatham House arbeidsgruppe om global helsefinansiering. De anbefaler at alle land investerer minst 5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på helse. Høyinntektsland bør også gi ekstern støtte til land med utilstrekkelig kapasitet.

Vaksiner er et av våre beste forsvar mot skumle bakterier og virus. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert 25. apr. 2014 13:52

For over 30 år siden ble kopper erklært utryddet, takket være koppervaksinen. Hvordan beskytter vaksiner oss mot virus og bakterier? Kan vi finne en vaksine som varer livet ut?

Publisert 4. mars 2014 13:53

Færre og færre elever i norsk skole får myndighetenes anbefalte 20 minutter til spisepause.

Publisert 25. feb. 2014 15:52

Da professor Anners Lerdal jobbet som sykepleier på intensivavdeling opplevde han at nesten alle pasientene var plaget av utmattelse. Han ville finne årsaker og studere konsekvensene av utmattelse for å undersøke hvordan helsearbeidere bør tilnærme seg dette fenomenet.

Publisert 11. feb. 2014 08:06

En fersk rapport setter søkelys på de enorme helseforskjellene i verden. Ofte ser man at helse ignoreres når beslutninger tas i politikkområder utenfor helsesektoren. Helse blir ofret på alteret for økonomisk vekst.

Publisert 4. feb. 2014 11:17

Professor Tone Rustøen startet med å forske på livskvalitet og håp. Så ble hun interessert i pasientenes smerter og forsker nå på symptomer og symptomlindring.

Publisert 31. jan. 2014 11:23

Kvinner som har gjennomgått fedmekirurgi savner oppfølging fra psykolog. Uforutsette problemer krever tettere individuell veiledning.

Publisert 24. jan. 2014 09:00

Ammoniakk er svært giftig for hjernen og ny forskning viser hvorfor: gliacellenes evne til å fjerne kalium forstyrres.

Publisert 3. des. 2013 13:52

Forskere fra Norge og Burkina Faso presenterte resultater fra tre års interdisiplinær forskning på en stor konferanse i november. Leger, forskere og politikere fra Burkina Faso diskuterte kvinners sosiale realiteter og helsepolitiske aspekter knyttet til utrygg abort.

Publisert 29. nov. 2013 13:59

Ikke alle kan bli smittet av hiv. Har du en genfeil kan du være beskyttet.

Publisert 3. okt. 2013 10:45

48 nye genetiske variasjoner som øker risikoen for multippel sklerose (MS) er nå funnet. Dette kan legge grunnlaget for å utvikle mer effektiv behandling mot sykdommen.

Publisert 2. okt. 2013 15:07

Fra et av delprosjektene i FYSIOPRIM har det kommet viktig kunnskap om at personer med artrose ikke får den behandlingen de skal ha.

Publisert 2. okt. 2013 12:07

Ansatte ved sykehjem ser seg ofte nødt til å bruke tvang overfor de eldre, både for å beskytte pasienten, seg selv, og de andre beboerne. Lovverket er i utakt med virkeligheten, derfor brytes loven ofte. Det viser en studie Reidar Pedersen og medarbeidere har gjort, der 65 sykehjemsansatte er intervjuet.

Publisert 27. sep. 2013 15:29

Ingen har tid til å vente nesten et år på vaksine når et dødelig influensavirus er på vei. Nå kan redningen være her. En vaksine laget på få uker - og det kanskje helt uten bivirkninger.

Publisert 4. sep. 2013 15:05

Bakteriefloraen i tarmen kan ha noe å si for en rekke sykdommer. Fremtidens behandling kan bli transplantasjon av avføring.