English version of this page

Forsknings­arrangementer

Kommende 5 dager

01 mars
Tid og sted: 1. mars 2017 13:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

M.Sc. Nicolai Andre Lund-Blix ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Early nutrition and risk of type 1 diabetes.

02 mars
Photo of scientists Mahmood Amiry-Moghaddam, Henrik Zetterberg, Jan Hoeijmakers, Nenad Bogdanovic.
Tid og sted: 2. mars 2017 12:00 - 15:00, Runde Auditorium R-105 at Domus Medica, Gaustad

Welcome to the third annual Thon Awards seminar.

Tid og sted: 2. mars 2017 13:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Babak Asadi-Azarbaijani ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients.

03 mars
Tid og sted: 3. mars 2017 12:30 - 15:00, Aud 2, Georg Sverdsrups hus

Avdeling for helseøkonomi og helseledelse (HELED), Institutt for helse og samfunn, inviterer til åpent fagseminar i anledning markeringen av 60-årsdagen til professor Terje P. Hagen.

Tid og sted: 3. mars 2017 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen, Ullevål Sykehus

Cand.med. Mari Nerhus ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: Migration and Vitamin D in psychotic disorders – A cross sectional study of clinical and cognitive correlates.

Tid og sted: 3. mars 2017 13:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Marte Myhrum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Hearing abilities measured with the Hearing in Noise Test (HINT).

Tid og sted: 3. mars 2017 13:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Marte Grønlie Cameron ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Palliative pelvic radiotherapy of symptomatic prostate and rectal cancers

Foto: Privat
Tid og sted: 3. mars 2017 13:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Nedre Ullevål

Cand.med. Sture André Rognstad ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Inappropriate prescribing to older patients: criteria, prevalence, and an intervention to reduce it The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study- A cluster-randomized educational intervention in Norwegian general practice».

Flere kommende arrangementer

Illustrasjonsfoto av kvinneansikt, med teksten "viten på lørdag" påskrevet.
Tid og sted: 4. mars 2017 13:00 - 14:30, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Kvinner lever lenger enn menn, men er det verdt det? Myter og sannheter om kropp og trening etter fødsel. Og vitenskapens heteste tips til orgasme. Åpent seminar i forbindelse med kvinnedagen, på Litteraturhuset 4. mars.

Tid og sted: 6. mars 2017 13:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

Cand.med. Monica Dahl Bjørge ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Impact of oxidative DNA damage repair on brain function.

Tid og sted: 6. mars 2017 14:30 - 16:00, Red Auditorium, Rikshospitalet

Welcome to the next Oslo University Hospital (OUH) research seminar entitled  "Health after transplantation". The seminar is open to all.

Tid og sted: 7. mars 2017 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

M.sc. Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Experiences with decentralized acute healthcare services from different stakeholders’ perspectives. A mixed methods study

Tid og sted: 7. mars 2017 13:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Vivi Lycke Christensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Symptom Experiences in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A cross-sectional study.