English version of this page

Forsknings­arrangementer

Kommende 5 dager

18 des.
Tid og sted: 18. des. 2017 13:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Dag Brekke ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Evaluations of the project “Rapid Return to Work”. A controlled cohort study and three-year follow up for persons with musculoskeletal and minor mental disorders.

Tid og sted: 18. des. 2017 13:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MPH Krishna Kumar Aryal ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Alcohol consumption among Nepalese women of reproductive age: Predictors, anxiety and depression in pregnancy and postpartum period.

19 des.
Tid og sted: 19. des. 2017 12:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Tone Aase Fykerud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Role of the NEDD4 family of E3 ubiquitin ligases in the regulation of intercellular communication via gap junctions.

Tid og sted: 19. des. 2017 12:30, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

M.Sc. Signe Tretteteig ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The impact of day care designed for people with dementia on their family caregivers.

20 des.
Tid og sted: 20. des. 2017 13:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MD Håvard Tetlie Garberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Perinatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury: Detection & Intervention. An experimental study in newborn piglets.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 21. des. 2017 12:30, Gamle festsal Domus acadmica (Urbygningen)

Master Heidi Holmen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Mobile health for diabetes self-management».

Collage med bilder fra helsevesenet
Tid og sted: 5. jan. 2018 08:00 - 15:20, Hotell Bristol, Oslo

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

Utsikt
Tid og sted: 15. jan. 2018 09:00 - 16. jan. 2018 16:30, Soria Moria

Legen som sakkyndig.

Dobbeltrollen som behandler og sakkyndig

illustrasjon av forstørrelsesglass og pasient
Tid og sted: 25. jan. 2018 12:00 - 16:00, Universitetet i Oslo

Åpent fagseminar ved Avdeling for sykepleievitenskap. Målgruppen er sykepleiere, sykepleieelærere, fagutviklingssykepleiere og ledere som ønsker faglig påfyll. Seminar har stor relevans for klinisk praksis. Ingen deltakeravgift, men bindende påmelding innen 18. januar på grunn av enkel servering.

Sykepleier, kvinne på eldrehjem og pårørende
Tid og sted: 1. feb. 2018 11:30 - 16:00, Frederik Holsts hus, UiO

Er du forsker innenfor forberedende samtaler, beslutningsprosesser for alvorlig syke pasienter, kommunikasjon i livets sluttfase eller lignende? Delta på vår workshop for å bli kjent med andre forskere, utveksle erfaringer, identifisere mulige samarbeidspartnere og kanskje danne et nasjonalt nettverk.