APPsolutt helsenyttig?

Det finnes over 165 000 helserelaterte apper. Kan en app bidra til god helse? Får du bedre behandling og mer kontroll over egen helse med å lagre helsedata på mobilen? Gratis inngang på akademisk talkshow.

Person på sykkel med mobil som viser helseapp

Velkommen til akademisk talkshow om helseapper! Illustrasjon: Colourbox/UiO

Stadig flere forskere ser verdien av å utvikle helseapper. Vi får eksperter med variert bakgrunn til å tenke høyt om muligheter og utfordringer.

Hilde Stendal Robinson

Fysioterapeut og førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, UiO

Robinson er med på å utvikle FYSIOPRIM-app for innsamling av data i fysioterapipraksis. App gir oversikt på pasienter, behandlingen og endringer gjennom behandlingsperioden.

 

Anne Moen

Sykepleier og professor ved Avdeling for sykepleievitenskap, UiO

Kan en app få eldre til å spise mer og bedre? Målet med APPETITUS er å forebygge ernæringsproblemer ved å lage en app som eldre klarer å bruke selvstendig, gjerne med oppfølging fra helsepersonell. Moen leder forskningsprosjektet som utvikler appen.

 

Per Olav Vandvik

Lege og førsteamanuensis ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Vandvik leder utvikling av MAGIC, som gir helsepersonell best mulige anbefalinger for behandling på en rask, forståelig og kvalitetssikret måte. App viser også fordeler og ulemper ved behandling, slik at pasient og lege kan vurdere alternativer sammen.

 

Trine Vik Lagerberg

Psykologspesialist og postdoktor ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), UiO

Lagerberg er med på å utvikle appen MinDag, som følger opp psykosepasienter. App gir push-melding med jevne mellomrom og oppfordrer til å svare på et skjema.

 

portrett PaulsenMari Mohn Paulsen

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO og OUS

Paulsen er med på å utvikle MinMat, som registrerer matinntak for å forebygge og behandle underernæring på sykehus. Appen gir sykepleiere anbefalinger om ernæringsrelaterte tiltak for pasientene.

 

Helge T. Blindheim

Seniorrådgiver i direktoratet for eHelse

Blindheim skriver på sin hjemmeside: "Digital transformation is all about quality of life, healthier lifestyles, value creation and sustainable cost development. And fun. Lots of fun."

 

Portrettt Maren Hjort

Maren Hjort Bauer

Markedssjef Listen

Listen har utviklet appen Mobile Ears. Med denne appen kan du bruke mobilen og dine vanlige høretelefoner som et høreapparat. Det gjøre det enklere å følge med i samtaler og høre lyd som ellers ville forsvunnet. Hjorth er en aktiv investor og rådgiver for flere startups.

Følg arrangement på Facebook

UiO på Forskningsdagene

Arrangør

Det medisinske fakultet
Publisert 16. aug. 2017 10:41 - Sist endret 21. feb. 2018 08:43