Gjesteforelesninger og seminarer

En samlet oversikt over gjesteforelesninger og seminarer ved fakultetet.

Kommende

Eldre mann med høreapparat
Tid og sted: 21. nov. 2017 09:00 - 15:35, UBC Ullevål Stadion - Colosseum

Den årlige konferansen setter fokus på forskning som er relevant for kommunehelsetjenesten. Arrangert av Senter for fagutvikling og forskning - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo sammen med Gruppe for eldreomsorgsforskning - Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Konferansen er gratis, påmelding innen 13. november.

Tid og sted: 5. des. 2017 10:00 - 12:00, Gullhaugveien 1-3, 5. etasje

Hvordan påvirker posttraumatiske stressreaksjoner oss gjennom livet – og hva betyr genetisk sårbarhet for forløpet?

Tidligere

Tid og sted: 13. okt. 2017 10:00 - 12:00, Lille auditorium A1.1004, Domus Odontologica

IOB hosts a mini-seminar on molecular changes in aging with two invited speakers from the Center for Healthy Aging at the University of Copenhagen.

Tid og sted: 14. sep. 2017 14:00 - 16:00, Radium Hospital Research Building, The Auditorium

Programme of the Jahre lectures 2017. 

Tid og sted: 30. aug. 2017 12:00 - 13:00, Nye auditorium 13 (GA012015), Domus Medica (preklinisk I og II)

IMB Distinguished Seminar by professor David Tremethick

Tid og sted: 20. juni 2017 13:00 - 15:45, Runde auditorium, Domus Medica

Professor Arnstein Finsets Festseminar

Tid og sted: 20. juni 2017 11:00 - 12:00, Runde Auditorium, Domus Medica

IMB Distinguished SeminarBiology of human fat distribution by professor Fredrik Karpe.

Lege ser på klokke
Tid og sted: 15. juni 2017 16:30 - 18:00, rom 123, Frederik Holsts hus

Arrangement er utsatt til høsten.

Workshopen er et møte mellom tidsforskere, først og fremst fra humaniora og samfunnsvitenskapene, og leger, mellom teoretikere og klinikere - et eksperiment for å finne ut hva vi kan lære av hverandre. Formåler er å forstå tidens rolle i medisinen.

AGS bruker otoskop på eldre pasient
Tid og sted: 12. juni 2017 11:00 - 15:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Aud 7

Hvorfor trenger kommuner og spesialisthelsetjenesten avanserte geriatriske sykepleiere og hvordan kan denne kompetansen brukes best mulig? Helsedirektoratet, kommuner og forskere ved UiO bidrar med ulike perspektiv. Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmelding innen 6. juni.

Tid og sted: 3. apr. 2017 12:00 - 13:00, Auditoriet på Vinderen, bygg A, Forskningsveien 7

Velkommen til gjesteforelesning med tittelen "Competence development in psychotherapy trainees".

portrettmaleri
Tid og sted: 27. mars 2017 09:30 - 16:00, Det norske Videnskaps-Akademi

Det er 200 år siden Frederik Holst (1791-1871) forsvarte den første doktorgrad i Norge. For å markere dette avholdes dagsseminar. Påmelding innen 10. mars.

screenshot fra app og grønnsaker i bakgrunn
Tid og sted: 22. mars 2017 12:00 - 15:30, Forskningsparken – Toppsenteret

Ny app blir presentert og du får faglig påfyll om utfordringer i helsetjenesten. Hør om erfaringene med brukertester utført i Oslo, Bærum, Drammen og Tvedestrand kommune!  I workshop-delen ønsker vi innspill og erfaringer fra deg som jobber i tjenesten, men også fra aktører som utvikler løsninger som kan forebygge feil- og underernæring.

Tid og sted: 15. mars 2017 10:00 - 15:00, Blått Aud.3, Rikshospitalet

Are you interested in learning more about how ‘omics’ can learn us more about the interplay between genes, environment, and disease?

Portrett Jarle Breivik
Tid og sted: 6. mars 2017 19:00 - 20:00, Litteraturhuset

Professor Jarle Breivik vil holde et foredrag basert på den kritiske kronikken han i fjor skrev i New York Times angående President Obamas Cancer Moonshot Initiative.

Tid og sted: 3. mars 2017 12:30 - 15:00, Aud 1, Eilert Sundts hus, A-blokka

Avdeling for helseøkonomi og helseledelse (HELED), Institutt for helse og samfunn, inviterer til åpent fagseminar i anledning markeringen av 60-årsdagen til professor Terje P. Hagen.

OBS - sted endret!