Gjesteforelesninger og seminarer

En samlet oversikt over gjesteforelesninger og seminarer ved fakultetet.

Kommende

Tid og sted: 25. apr. 2018 12:00 - 13:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

IMB Distinguished Seminar by professor Susanne Mandrup

Tid og sted: 26. apr. 2018 09:00 - 13:15, Nye Auditorium 13, Domus Medica, Gaustad

Reduction of undernutrition and obesity globally: The role of a human rights-based approach in the UN Decade of Action on Nutrition

What are the arguments for applying a human rights-based approach to malnutrition in all forms, and related diseases? What are the “added values” through such an approach?  What obligations do states have to help implement the right to food and health for their populations? How can we develop strong regulatory frameworks to reduce food businesses’ marketing of unhealthy foods to children? 

Welcome to an open international interdisciplinary seminar linking law, human rights and nutrition!

Tidligere

Tid og sted: 16. mars 2018 10:30 - 12:30, Room D1.2082, Rikshospitalet

Heparin and Low Molecular Weight Heparins. A Century of Scientific and Clinical Progress.

Tid og sted: 16. mars 2018 10:30 - 12:30, Room D1.2082, Rikshospitalet

Newer Oral Anticoagulant Drugs. Clinical Scope and Limitations.

Tid og sted: 16. mars 2018 08:00 - 13:00, Litteraturhuset i Oslo

I forbindelse med avslutningen av et forskningsprosjekt om privatisering av helsetjenesten inviterer vi til frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo.

Tid og sted: 8. mars 2018 11:30 - 15:00, Runde Auditorium R-105 at Domus Medica, Gaustad

Welcome to the fourth annual Thon Awards seminar.

Tid og sted: 8. mars 2018 10:00 - 11:00, Runde auditorium, Domus Medica

IMB Distinguished Seminar by professor Maryann Martone.

Tid og sted: 9. feb. 2018 13:30 - 17:00, The Auditorium, Kreftsenteret, Ullevål University Hospital
Sykepleier, kvinne på eldrehjem og pårørende
Tid og sted: 1. feb. 2018 11:30 - 16:00, Frederik Holsts hus, UiO

Er du forsker innenfor forberedende samtaler, beslutningsprosesser for alvorlig syke pasienter, kommunikasjon i livets sluttfase eller lignende? Delta på vår workshop for å bli kjent med andre forskere, utveksle erfaringer, identifisere mulige samarbeidspartnere og kanskje danne et nasjonalt nettverk.

illustrasjon av forstørrelsesglass og pasient
Tid og sted: 25. jan. 2018 12:00 - 16:00, Aud, Frederik Holsts hus (ved Ullevål sykehus)

Åpent fagseminar ved Avdeling for sykepleievitenskap. Målgruppen er sykepleiere, sykepleieelærere, fagutviklingssykepleiere og ledere som ønsker faglig påfyll. Seminar har stor relevans for klinisk praksis. Ingen deltakeravgift, men bindende påmelding innen 18. januar på grunn av enkel servering.

Eldre par spiser frokost sammen
Tid og sted: 18. jan. 2018 12:00 - 15:30, Møterom Hagen 1+2, Forskningsparken

Hva har vi lært av APPETITT-prosjektet? Samarbeidspartnere presenterer resultat og erfaringer med app utviklet for å forebygge underernæring hos eldre.  

Tid og sted: 15. des. 2017 11:00 - 15:40, Auditoriet, 1.etg. Kreftsenteret, Ullevål Hospital

The first GPIU symposium in Norway. Open to all interested health personnel and the general public.

Tid og sted: 7. des. 2017 11:30, Domus Medica, room L-158 (Annex building, 2nd floor, the video conference room).

Sofia Soares from the Champalimaud Centre for the Unknown is presenting her work recently published in Science magazine. It touches upon the question why time is flying when you are having fun.

Tid og sted: 5. des. 2017 10:00 - 12:00, Gullhaugveien 1-3, 5. etasje

Hvordan påvirker posttraumatiske stressreaksjoner oss gjennom livet – og hva betyr genetisk sårbarhet for forløpet?

Tid: 20. nov. 2017 16:30 - 19:00

The Norwegian Center for Stem Cell Research invites all researchers interested in neurological diseases to two lectures on demyelination/remyelination to be held by Professor Ian Duncan, University of Wisconsin, Madison