Prøveforelesninger

Kommende og tidligere prøveforelesninger ved Det medisinske fakultet. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen.

Kommende

Tid og sted: 18. jan. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Shiva Dahal-Koirala ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Power of single cell omics technologies for immunology.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Auditoriet 1.etg., Kreftsenteret, Ullevål sykehus Bygg 11., Kirkeveien 166

Cand.med. Nanna von der Lippe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interventions to improve physical functioning and mental health in dialysis. Include an eHealth perspective.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Ullevål sykehus Bygg 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166, Oslo

MD. Torgeir Hellstrøm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: On the clinical usefulness of neuroimaging after mild TBI.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Store auditorium, Gaustad sykehus, Tårnbygget, bygning 4, 2.etasje, Sognsvannsveien 21

MD. Daniel Dahlberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Practice and evidence in neurosurgical treatment of CNS related infections.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia: potential benefit and risk.

Tid og sted: 22. jan. 2018 10:15, Blått auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Siv Skarstein ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kan psykososiale vansker ved alvorlig, langvarig bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter hos ungdom predikeres, og kan slike vansker forebygges?».

Tid og sted: 22. jan. 2018 10:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Aker

Cand.med. Anne Helene Krog ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Conservative management of atherosclerotic peripheral arterial occlusive disease

Tid og sted: 24. jan. 2018 10:15, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of conventional and novel imaging techniques in patient with functional gastrointestinal disorders.

Tid og sted: 24. jan. 2018 10:15, Store auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Guri Bårdstu Majak ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fødselsmetode ved ekstrem preterm fødsel - konsekvenser for mor og barn.

Tid og sted: 25. jan. 2018 11:00, Auditorium, Nye nord, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Are Stuwitz Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Impact of childhood pneumonia in a global and historical perspective.

Tid og sted: 26. jan. 2018 10:15, Auditoriet øyeavdelingen, Ullevål sykehus 36

M.Phil. Gonggalanzi ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Living happily in high places - variations in high altitude adaption among different ethnic groups in Asia, Africa and South America. Who does it best».

Tid og sted: 26. jan. 2018 10:15, Rødt aud 2, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Miriam Landfors ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of epigenetics in spermatogenesis.

Tid og sted: 29. jan. 2018 10:15, Rødt aud 2, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Phil. Birgit Kvernflaten ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Improving maternal health - policies and practices in an international and comparative perspective.

Tid og sted: 30. jan. 2018 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet

M.Sc. Anine Christine Medin ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «New technologies in nutrition research – Current status and future promises».

Tid og sted: 31. jan. 2018 10:15, Store Auditorium, Akershus Universitetssykehus

Cand.med. Siri Lagethon Heck ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Imaging and Serum Biomarkers of Anthracycline-related Myocardial Injury: Insights from the PRADA trial».