Prøveforelesninger

Kommende og tidligere prøveforelesninger ved Det medisinske fakultet. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen.

Kommende

Tid og sted: 25. juni 2018 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Christopher Larsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Artificial intelligence - the pro et contra for future neuroradiology

Tid og sted: 27. juni 2018 10:15, Nye auditorium, Domus medica

Cand.med. Ole Petter Hjelle ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Train your brain - How exercise upgrades your most important organ».

Tid og sted: 27. juni 2018 11:30, Nye auditorium, Domus medica

Cand.med. Ole Petter Hjelle ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Glutathione in the brain in health and disease. A contemporary update».

Tid og sted: 28. juni 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Torkil Benterud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Global trends in birth asphyxia.

Tid og sted: 29. juni 2018 10:15, Runde auditorium, Domus medica

MD Mari Falck ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Brain injury and neurodevelopment impairment as complications of serious infection in the neonatal period».

Tid og sted: 29. juni 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Siv.ing. Eirik Natås Hanssen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA quantification: compare and contrast different methodologies, highlighting their advantages and disadvantages when continuing to profile crime scene DNA.

Tidligere

Tid og sted: 22. juni 2018 10:15, Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Pål Oliver Borgen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glukokortikoider ved ortopedisk kirurgi: Nytte versus risiko.

Tid og sted: 22. juni 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Espen Bøe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pacemaker therapy and heart failure with preserved ejection fraction

Tid og sted: 21. juni 2018 11:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Niels Gunnar Juel ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidensen for behandling av de vanligste skulderlidelsene i den generelle befolkning.

Tid og sted: 21. juni 2018 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Kristin Kornelia Utne ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prevention and treatment of the post-thrombotic syndrome: current status and future perspectives

Tid og sted: 21. juni 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Niels Gunnar Juel ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Frozen shoulder.

Tid og sted: 21. juni 2018 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

MSc Kristin Klemmetsby Solli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Controversies in opioid agonists versus opioid antagonists treatment of opioid dependence. A historical, international and systems (e.g. criminal justice setting) perspective.

Tid og sted: 20. juni 2018 10:15, Store auditorium, Frontbygg, Akerhsus universitetssykehus

Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Screening for colorectal cancer in Norway».

Tid og sted: 20. juni 2018 10:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

MD. Trine Elisabeth Finnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hip Fractures: Advantages and disadvantages of epidemiologic observational studies versus randomized studies.

Tid og sted: 20. juni 2018 10:15, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

M.Phil. Ingeborg Skjærvø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Theories of the drug-crime nexus and how treatment may intervene.