Prøveforelesninger

Kommende og tidligere prøveforelesninger ved Det medisinske fakultet. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen.

Kommende

Tid og sted: 21. mars 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Edel Jannecke Svendsen ved Institutt for Helse og Samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Drøft forskjeller og likheter mellom barns, foreldres og helsepersonells oppfatninger av bruk av tvang i behandling av førskolebarn og hvilke implikasjoner dette får for kompetanseutvikling av helsepersonell».

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15, Auditorium, Nye nord, Akershus universitetssykehus

MD Johannes Kurt Schultz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The role of register-based randomized controlled trials in interventional surgical studies».

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Aker, Trondheimsveien 235

M.sc. Øyvind Heiberg Sundby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidens for tidlig postoperativ mobilisering etter karkirurgi

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15, Rødt Auditorium i Lab.bygget (bygg 25) på Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Maren Ranhoff Hov ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Modern treatment of acute ischaemic stroke - thrombolysis, thrombectomy and beyond.

Tidligere

Tid og sted: 16. mars 2018 10:15, Det norske vitenskapsakademi, Drammensveien 78.

Cand.med. Sigrid Julia Skatteboe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Expectation and placebo in chronic pain - differences and theoretical background.

Tid og sted: 16. mars 2018 10:15, Domus Odontologica (preklinsk III): Store auditorium A1.1001, Sognsvannsveien 10

MD. Anne Henriette Paulsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hydrocephalus hos voksne. Årsaker, utredning og behandlingsstrategier.

Tid og sted: 15. mars 2018 11:00, Auditoriet på Vindern sykehus, Forskningsveien 7, Oslo

MD. Dina Mohamd Sami Khalifa ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Consequences of domestic violence for the mental health of women and infants in Low and Middle Income Countries.

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Stig Palm Therkelsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gut microbiome and inflammatory bowel disease

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Olav Kristianslund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Keratokonus – diagnostikk og behandling

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MD. Fredrik Wexels ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medical and endovascular intervention of DVT - current and future aspects.

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Joakim Oliu Moe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Eldrebølgen", hvor stor vil belastningen på helsetjenestene bli?

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.san. Ingerid Kleffelgård ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: De ulike sansesystemenes innflytelse på balanseproblem etter sensorisk skade.

Tid og sted: 12. mars 2018 10:15, Rødt auditorium (2), Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Arnar Gudjonsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA vaccination.

Tid og sted: 8. mars 2018 10:30, Seminarrom A3.3067, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (A), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Jan Magnus Aronsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment modalities and prognosis in heart failure patients with and without preserved left ventricular ejection fraction

Tid og sted: 6. mars 2018 10:15, Grønt auditorium 1, Riskhospitalet

M.Sc. Eszter Agnes Papp ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The history of brain atlasing».