English version of this page

Forskerskoler

Forskerskolene varierer i størrelse, omfang og tilbud. Skolene skal tilby kurs og samlinger for ph.d.-kandidatene og skape et dynamisk og forpliktende faglig og sosialt fellesskap. For å delta må du være tatt opp til et ph.d.-program.

Fakultetet har ulike former for tematisk organisering av forskerutdanningen som er knyttet opp mot forskerkurs, ph.d.-forum, de ulike fagmiljøene og forskerskoler.

Nasjonale forskerskoler

De nasjonale forskerskolene er en satsning fra Norges Forskningsråd som spesielt skal styrke forskerutdanningen innenfor fagområder som vil stå sterkere nettopp ved samarbeid mellom institusjonene.

Forskerskoler som fakultetet administrerer

Forskerskoler som fakultetet samarbeider med

Publisert 27. mai 2015 11:09 - Sist endret 14. nov. 2016 14:53