English version of this page

Kjernefasilitet for preklinisk PET

Vi er en kjernefasilitet som bistår PET-undersøkelser av smådyr.

Skisser og PET-skanbilder av en synapse

Illustrasjon: Frode Willoch og Gjermund Henriksen

Vi har microPET skanner beregnet på smådyr, og bistår med rådgivning, assistanse, planlegging og gjennomføring av forsøk og hjelp til post-prossesering og bildeanalyse.

For detaljert beskrivelse, se enhetens engelske sider.

Publisert 8. feb. 2016 13:20 - Sist endret 27. mars 2017 10:32