Forskningsetikk

Fakultetet jobber aktivt med forskningsetikk. Vi forsker på emnet, underviser i emnet og har et eget forskningsombud.

Publisert 10. mai 2011 15:08 - Sist endret 1. juni 2017 13:16