English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

Ressurser og verktøy


For alle på programmet


For ph.d.-kandidater ansatt ved UiO

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om temaer som lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For Ansatte-sidene.

Du må i tillegg søke om permisjon og forlengelse på ph.d.-programmet.

For ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiO

Er du ansatt på annen institusjon enn UiO finner du informasjon om temaer som lønn, permisjon, sykdom og forlengelse hos egen arbeidsgiver.

Du må i tillegg søke om permisjon og forlengelse på ph.d.-programmet.


Beskjeder

Disputaser

i dag sep.
13:15, Auditoriet på ​Øyeavdelingen bygg 36, Ullevål OUS
30 sep.
12:15, Auditorium U1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello
30 sep.
12:15, Rødt auditorium (2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
30 sep.
13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166
04 okt.
13:15, Gamle festsal, Domus Academica

Fakta om ph.d. ved Det medisinske fakultet

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • I overkant av 200 doktorgradskandidater disputerer ved fakultet i løpet av et år

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet?

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.

Forskerutdanningsutvalget

Utvalget videreutvikler og kvalitetssikrer vår forskerutdanning

Ph.d.-forum og arrangementer

En møteplass for alle ph.d.-kandidater.