English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter.

Beskjeder


Fakta om ph.d. ved Det medisinske fakultet

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • I overkant av 200 doktorgradskandidater disputerer ved fakultet i løpet av et år

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen?

Disputaser

12 des.
12:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9
12 des.
13:15, Rødt auditorium i Laboratoriebygget (Bygg 25, 1. etg.), Oslo universitetssykehus, Ullevål
12 des.
13:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20