English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter.

Fakta om ph.d. ved Det medisinske fakultet

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • I overkant av 200 doktorgradskandidater disputerer ved fakultet i løpet av et år

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen?

Disputaser

i dag mai
13:15, Blått auditorium, Øyeavdelingen (bygg 36), Ullevål sykehus
24 mai
13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47
25 mai
13:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166