English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter.

Beskjeder


Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Fakta om ph.d. ved Det medisinske fakultet

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • I overkant av 200 doktorgradskandidater disputerer ved fakultet i løpet av et år

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen?

Disputaser

17 jan.
13:15, Øvre og nedre auditorium Diakonhjemmet Høgskole
18 jan.
13:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20
19 jan.
13:15, Store auditorium, Gaustad sykehus, Tårnbygget, bygning 4, 2.etasje, Sognsvannsveien 21