English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

Ressurser og verktøy


For alle på programmet


For ph.d.-kandidater ansatt ved UiO

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om temaer som lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For Ansatte-sidene.

Du må i tillegg søke om permisjon og forlengelse på ph.d.-programmet.

For ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiO

Er du ansatt på annen institusjon enn UiO finner du informasjon om temaer som lønn, permisjon, sykdom og forlengelse hos egen arbeidsgiver.

Du må i tillegg søke om permisjon og forlengelse på ph.d.-programmet.


Beskjeder

Disputaser

26 okt.
13:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, Oslo
27 okt.
13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166
28 okt.
10:15, Kreftsenteret, Auditorium, Bygg 11, Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166
28 okt.
12:00, Domus Odontologica, Store Auditorium, A1. 1001, Sognsvannsveien 10
04 nov.
12:15, Store auditorium, Oslo universitetssyekhus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Fakta om ph.d. ved Det medisinske fakultet

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • I overkant av 200 doktorgradskandidater disputerer ved fakultet i løpet av et år

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet?

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.

Forskerutdanningsutvalget

Utvalget videreutvikler og kvalitetssikrer vår forskerutdanning

Ph.d.-forum og arrangementer

En møteplass for alle ph.d.-kandidater.