English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter.

Beskjeder


Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Fakta om ph.d. ved Det medisinske fakultet

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • I overkant av 200 doktorgradskandidater disputerer ved fakultet i løpet av et år

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen?

Disputaser

04 mai
13:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20
05 mai
13:15, Auditoriet, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello
08 mai
13:00, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello