English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter.

Fakta om ph.d. ved Det medisinske fakultet

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • I overkant av 200 doktorgradskandidater disputerer ved fakultet i løpet av et år

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen?

Disputaser

21 mars
13:15, Gamle Festsal, Domus Academica
22 mars
12:15, Rødt Auditorium i Lab.bygget (bygg 25) på Ullevål, Kirkeveien 166
22 mars
13:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Aker, Trondheimsveien 235