English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter.

Beskjeder


Her finner du informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Fakta om ph.d. ved Det medisinske fakultet

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • I overkant av 200 doktorgradskandidater disputerer ved fakultet i løpet av et år

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen?

Disputaser

i dag apr.
13:15, Auditorium AU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello
28 apr.
13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo
04 mai
13:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20