English version of this page

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Publisert 3. mai 2018 10:47

Skal du levere en avhandling til bedømmelse og ønsker at komiteen skal oppnevnes før sommerferien? Da bør du levere søknad om bedømmelse seinest 15. juni, søknader som leveres etter denne datoen kan fakultetet ikke garantere at vil bli behandlet før ferien. Har du spørsmål om frister eller lignende, ta kontakt med Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. apr. 2018 13:55

Vil du være deltager?

Deltagelse i Forsker Grand Prix er en unik mulighet for deg som er ph.d.-kandidat.

Informasjon og registrering.

Publisert 10. apr. 2018 12:38

MedDocs inviterer til hyttetur til Småbruket studenthytte.

Registrering.

Se informasjon fra MedDocs.

Publisert 8. feb. 2018 13:12

2nd Nordic PhD Summit finner sted i Helsinki 23-24 august 2018.

For mer informasjon, se NorDoc og poster.

Påmelding åpner i begynnelsen av mars.

Publisert 8. feb. 2018 12:37

Tid: 24. mai 2018, kl 8:30 - 12:00

Sted: The Board of Directors room, 10th floor, Lucy Smiths hus.

"Learn how to write opinion editorials and other texts that will make you stand out in your Field."

Påmelding og informasjon

Publisert 13. juni 2017 13:44

Det medisinske fakultet er blitt medlem av NorDoc. Se informasjon om NorDoc, Nordic PhD Summit og forskningskurs.