English version of this page

Obligatoriske emner, seminar og kurs

Det er ingen kursavgift på emnene, men du på melde deg på innen søknadsfristen. Svar på søknad om opptak til ph.d.-emner sendes på e-post 1-2 uker etter søknadsfristen.

Søknadsfrist

  • Påmelding til høstsemesteret: 1. juni til 1. september
  • Påmelding til vårsemesteret: 1. desember til 1. februar

Unntak: Forsøksdyrkurs har egne søknadsfrister. Se emnebeskrivelsene for informasjon.

Obligatoriske ph.d.-emner

Den obligatoriske fellesdelen i ph.d.-programmet består av 10 studiepoeng og omfatter følgende introduksjonskurs:

Kursene er adgangsbegrenset til kandidater på ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO, samt studenter ved Forskerlinjen i medisin, UiO.

Obligatorisk oppstartseminar

Fra våren 2015 må alle nye ph.d.-kandidater delta på et obligatorisk oppstartsseminar. Dette seminaret er for både ph.d.-kandidatene og deres hovedveiledere.

Hensikten med seminaret er å informere om ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, inkludert regler og rutiner for opptak, gjennomføring og avslutning, obligatoriske kurs og forskerskoler samt ansvar og plikter som man har som ph.d.-kandidat og som hovedveileder.

Oppmøte vil bli registrert og deltakelse på seminaret er en obligatorisk del av emnet MF9010 Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I, dvs. MF9010 blir ikke godkjent før seminaret er gjennomført.

Invitasjon vil bli sendt til kandidater som får tilbud om plass på MF9010 Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet,INTRO I.

Forsøksdyrkurs

Kurs i forsøksdyrlære (kategori C) er obligatorisk for alle kandidater som skal arbeide med forsøksdyr og som ikke kan dokumentere slike kvalifikasjoner fra tidligere. Kurs som teller som en del av den organiserte ph.d.-utdanningen ved UiO:

Kontakt oss

Publisert 19. mai 2015 11:06 - Sist endret 10. jan. 2018 14:46