English version of this page

Postdoktorprogrammet

Postdoktorprogrammet retter seg mot postdoktorer og forskere i etableringsfasen ved fakultet. Programmet skal bidra til målrettet og skreddersydd karriereutvikling.

Faste kurs

  • Career development
  • Research management and supervision
  • How to attract external funding

Mentorordningen

For unge forskere som ønsker å komme noen skritt videre i karrieren.

Helseinnovatørskolen

Lær hvordan du kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Om programmet

Interessert i programmets visjoner og læringsmål?

Andre relevante programmer

Kontakt

Faglig ansvarlig

Gi oss tips

Vi ønsker å bli bedre. Har du tanker om hva postdoktorprogrammet bør inneholde?