English version of this page

Kurs

Postdoktorprogrammet tilbyr kurs for å fremme karriereutviklingen til postdoktorer og forskere i etableringsfasen. På denne siden finner du kurs arrangert av programmet og lenker til kurs arrangert av andre.

foto av tre postdoktorer i samtale

Foto: Ø. Horgmo/UiO

Kurs på postdoktorprogrammet

Career development

Dato: 9-10 februar og 15-17 mars, 2017.
Påmeldingsfrist: 9. januar 2017.

Informasjon om kurset

How to attract external funding

Dato: 7-8 juni 2017.
Påmeldingsfrist: 9. januar 2017.

Informasjon om kurset

Research management and supervision

Dato: 4-5 april og 31 mai - 1. juni, 2017
Påmeldingsfrist: 9. januar 2017.

Kurset holdes på både engelsk (høst) og norsk (vår).

Informasjon om kurset

Mentorordning

Dato for neste kurs kommer våren 2017.

Informasjon om kurset

Helseinnovatørskolen

Helseinnovasjon og entrepenørskap 

Dato: 14-16 februar 2017 (Oslo), 30 Mars-1 April 2017 (Trondheim), 8 - 10  mai 2017 (Stockholm)
Påmeldingsfrist: 12. desember 2016.

Informasjon om kurset (på engelsk)

Kurs som kommer

Det vil komme kurs over følgende temaer:

  • Entrepenørskap i helsevesenet
  • Forskningsetikk
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Forskningsformidling

Andre anbefalte kurs

UiO's leadership programme for young research talents

Informasjon om kurset (engelsk)

 

Kontakt

Åse Frivold Sørheim

Gi oss tips

Vi ønsker å bli bedre. Har du tanker om hva postdoktorprogrammet bør inneholde? Gi oss gjerne tips og innspill.

Publisert 11. okt. 2016 13:39 - Sist endret 13. des. 2016 10:42