Publikasjoner ved fakultetet

Våre forskere publiserer sine vitenskapelige resultater i vitenskaplige tidskrift og bøker. Oversikt over arbeidene finnes i Cristin og Pubmed.

Oversikter over de fleste publikasjonene våre

  • Cristin (Current Research Information System In Norway) - det nasjonale forskningsdokumentasjonssystemet i Norge.
  • Pubmed - verdens største database innen blant annet medisin, sykepleie, helsestell og prekliniske fag.

Et utvalg bøker fra våre forskere

Mer ...
Publisert 28. apr. 2011 06:37 - Sist endret 9. nov. 2017 09:21