English version of this page

Senterets arbeidsområder

Digital læring og evaluering

Senteret arbeider for å digitalisere utdanningen ved fakultetet. Arbeidet består i å:

  • inkludere informasjonsteknologi i undervisningen (e-læring)
  • utvikle digital eksamen med etterfølgende digital sensur
  • utforske nye pedagogiske muligheter som digitaliseringen åpner for

I tillegg utvikler og forsker HUS på digital læring gjennom mange tverrfaglige prosjekt satt i gang av lærere og studenter på fakultet.

Arbeidsområdet Digital læring og evaluering ledes av professor Per Grøttum.

Studieutvikling

Den faglige revisjonen av studieprogrammet i medisin, Oslo 2014, er lagt inn under HUS. Prosjektleder er professor Jan Frich. Oslo 2014 vil gi et bedre og mer moderne medisinstudium.

Det er lagt vekt på integrasjon mellom fagene, elektive emner, implementering av nye undervisningsformer, studentaktiviserende læring og nye eksamensformer. God kommunikasjon, legeatferd og etikk, samt klinisk praksis og tydelig læringsutbyttebeskrivelser er områder som prioriteres. Monitorering av studier vil også være sentralt. En internasjonal tilsynssensor evaluerer eksamenskvaliteten.

Arbeidsområdet Studieutvikling blir ledet av Ingrid Os, professor og studiedekan.

Kunnskapskulturer

HUS vil jobbe for å kartlegge den best form for kunnskapsdeling. Dette er for eksempel overføringer av kunnskap fra forskning til klinisk praksis og pasienter, mellom nivåer og profesjonsgrupper i helsesektoren, fra forsker og lærer til student og omvendt..

Prosjektets arbeid med kunnskapskulturer skjer blant annet i nært samarbeid med forskergruppen KNOWIT. KNOWIT utforsker faktorer som hemmer og fremmer oversettelsesprosesser i helsetjenesten, samt å utvikle begreper og modeller til å evaluere og fasilitere dem.

Arbeidsområdet Kunnskapskulturer blir ledet av Kristin Heggen, professor og studiedekan

Publisert 6. mai 2016 16:43 - Sist endret 12. mai 2016 10:04