English version of this page

Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS)

HUS arbeider for at studenter ved Det medisinske fakultet får en stimulerende, effektiv og innovativ utdanning som forbereder dem til et globalt arbeidsmarked. Gjennom innovasjon og forskning vil senteret legge grunnlaget for en kontinuerlig kvalitetsutvikling av studiene.

Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS) vil gjøre utdanning og forskning til likeverdige aktiviteter ved fakultet. Senteret skal bidra til utvikling og kvalitetsforbedringer av undervisning og læring på fakultetet gjennom innovasjon, digitalisering og forskning.

HUS jobber primært med fakultetets egne utdanningsprogrammer, men erfaringer og forskningsfunn fra senteret vil også være nyttig for andre.

Vi vil jobbe tverrfaglig, og fordelt på tre arbeidsområder:

  • Digital læring og testing
  • Studieutvikling
  • Kunnskapskulturer

Arbeidet er tematisk innrettet mot:

Studenter

HUS vil følge opp, kvalitetssikre og fornye undervisningen og studentenes læringsprosesser. Senteret legger til rette for modernisering av undervisningen med blant annet bruk av digitale læremidler og eksamen. I noen av studieprogrammene, som medisin, vil studentene bli aktivt involvert i undervisning av medstudenter.

Lærere

HUS vil bidra til tiltak som gjør undervisningen bedre og som øker interessen for utdanning. Dette skal blant annet skje i samarbeid med LINK - Senter for læring og utdanning.

Studieprogrammer

HUS gir mulighet til å gjennomføre større eller mindre studieplanrevisjoner, være med i vurderinger og utredninger av nye emner og programmer. Det kan være;

  • Nye læringsprosesser
  • Forholdet mellom fakultetet som utdanningsinstitusjon og arbeidslivet
  • Påvirkning fra samfunnet
  • Nye politiske initiativ

Kvalitetssikring

HUS vil ha ansvar for rutiner for kvalitetssikring. Videre vil vi arbeide direkte med evaluering av enkeltprogrammer og i nært samarbeid med studieledelsen ved instituttene. Nødvendige endringer knyttet til kvalitetssystemet følges opp i regi av HUS.

Samarbeidsflater

HUS vil bidra til å finne nye samarbeidspartnere for våre utdanninger, som eksempelvis kommuner. Senteret vil også jobbe for å styrke og videreutvikle samarbeid med universitetssykehusene og andre helseinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Publisert 6. mai 2016 13:48 - Sist endret 22. juni 2018 08:04