Vi forsker på: Hjerte, kar, og lunger

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken blant befolkningen i den vestlige verden, og øker i utviklingsland. En bedre innsikt i hvordan hjerte-, lunge-, og karsystemet fungerer i den syke og den friske organismen kan bidra til forbedret behandling i framtiden.

Hjerteoperasjon. Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Ulike sykdommer kan oppstå som gjør at enkelte eller flere av forutsetningene for at hjertet skal fungere normalt, ikke lenger oppfylles. For mange av sykdommene har vi ikke full innsikt i detaljer i sykdomsprosessen, og dermed har vi også en del sykdommer og tilstander hvor behandlingen kan bli bedre. Ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo er forskergrupper engasjert i både kliniske og grunnforskningsmessige aspekter av dette.

Hjertets oppgave er å pumpe oksygenrikt blod rundt til kroppens organer, og transportere oksygenfattig blod til lungene hvor gassutveksling skjer. For at hjertet skal klare denne jobben godt, trenger hjertemuskelen å jobbe med en regelmessig rytme som den lager selv. Videre må muskelen kunne slå kraftig for å forsyne kroppens organer tilstrekkelig. En forutsetning for god hjertefunksjon er at også hjertets egen blodforsyning via de såkalte koronararteriene er god. Videre bør blodårene være av riktig stivhet/elastisitet for ikke å gi motstand til pumpens arbeid. Lungenes struktur bør være intakt for å sørge for en rask gassutveksling.

Forskergrupper

Forskningssentre

Relaterte emneord:

  • Hjertefysiologi
  • Lungemedisin
  • Hjertesykdommer
  • Kols
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerterytme
  • Medfødte hjertefeil
  • Lungesykdommer
  • Astma
  • Pneunomi
Publisert 24. mars 2011 12:54 - Sist endret 18. jan. 2018 08:08