Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen Institutt for helse og samfunn

Personer

Finn ansatte og studenter

Avdelinger

Kombinere jobb og studier?

Søk innen 1. mars for å få tidlig svar på søknad. Vi oppfordrer søkere som trenger permisjon fra jobb for å studere til å søke om tidlig svar på disse masterprogrammene:

Forskning

Se våre forskergrupper. Finn et forskningsprosjekt. Tenker du på å ta en doktorgrad? Se fakultetets forskerutdanning

 

Hva skjer ved Helsam?

01 mars
10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13, Sognsvannsveien 9
01 mars
13:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13, Sognsvannsveien 9
08 mars
08:30, Gaustad sykehus, Store auditoriet (Tårnbygget), Sognsvannsveien 21, Oslo
09 mars
Gaustad sykehus, Store auditoriet (Tårnbygget), Sognsvannsveien 21, Oslo
13 mars
11:15, Scandic St. Olavs plass
13 mars
18:00, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Aktuelt