Anners Lerdal

Image of Anners Lerdal
Norwegian version of this page
Mobile phone +47-95033144
Username
Visiting address Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Academic Interests

 • Fatigue in patients with stroke and multipple sclerosis
 • Symptom management
 • Patient education
 • Health related quality of life

Higher education and employment history

 • RN, Candidate in Nursing Science
 • Dr. philos
 • Professor from 2009
 • Editor in Chief Sykepleien Forskning 2008 - 2014
 • Employed at UiO from 2013
 • Employed at Lovisenberg Diakonale Hospital (LDH) from 2011
 • Research Director at LDH from 2016

Position held

 • Board Member, Faculty of Health Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
 • Head, Fulbright Alumni Association Norway 2012 - 2016

Cooperation

Research cooperation with:

 • Lovisenberg Diakonale Hospital
 • Oslo University Hospital
 • Sykehuset Sørlandet Trust
 • University of San Francisco, California, San Francisco, USA
 • Universtiy of New York, New York, USA
 • Russian Research Institute of Traumatology and Orthopaedics n.a. R.R. Vreden
 • Jimma University, Jimma, Ethiopia 
Tags: Russia

Publications

View all works in Cristin

 • Gay, Caryl; Monsen, Ragnhild Elisabeth; Saghaug, Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad; Tollisen, Anita; Sundal, Tone; Tallang, Oddveig Utheim; Slaaen, Joran & Lerdal, Anners (2017). Oral health symptoms that interfere with eating and drinking among hospice patient.
 • Steindal, Simen Alexander; Oksholm, Trine; Torheim, Henny; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn A; Lerdal, Anners; Markussen, Heidi Øksnes; Gran, Gerd; Leine, Marit & Borge, Christine Råheim (2017). A systematic review of nursing interventions for breathlessness in COPD.
 • Alhaug, Johanne; Gay, Caryl; Henriksen, Christine & Lerdal, Anners (2016). Nutritional risk screening (NRS 2002) is associated with pressure ulcer in a hospital population..
 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2016). Utviklingsforløpet av fysisk og mental helse etter pasientopplæring for personer med KOLS. BestPractice. Lungemedisin.  6(9), s 9- 11
 • Johnsen, Merete Nossek; Grønbeck, Sturle; Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Randen, Irene; Lien, Tine & Lerdal, Anners (2016). Tryggere med mobil intensivsykepleier. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  104(2), s 48- 52 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2016.56524
 • Lerdal, Anners (2016). Innvirkning av utmattelse etter hjerneslag på fysisk funksjon. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri.  7(28), s 31- 33
 • Lerdal, Anners & Gay, Caryl (2016). Acute-phase fatigue predicts increased dependence with activities of daily living amonag patients with first ever stroke - a longitudinal study over 18 months.
 • Lien, Tine; Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Grønbeck, Sturle; Randen, Irene; Johnsen, Merete Nossek & Lerdal, Anners (2016). Modified Early Warning Score er nyttig til å identifisere pasienter med begynnende svikt i vitale funksjoner.
 • Lindberg, Maren Falch; Kornilov, Nikolai; Saraev, Alexander; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A. & Lerdal, Anners (2016). Pain trajectories and patient satisfaction after TKA: results of a two-center Russian-Norwegian study.
 • Lindberg, Maren Falch; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone; Rosseland, Leiv Arne; Cooper, Bruce A. & Lerdal, Anners (2016). Trajectories of pain with walking after total knee arthroplasty in two subgroups of patients.
 • Lindberg, Maren Falch; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone; Rosseland, Leiv Arne; Paul, Steven M.; Cooper, Bruce A. & Lerdal, Anners (2016). Trajectories of pain, interference With function and quality of life after total knee arthroplasty.
 • Lindberg, Maren Falch; Rustøen, Tone; Rosseland, Leiv Arne & Lerdal, Anners (2016). Prediktorer for nedsatt gangfunksjon ett år etter innsatt kneprotese – en subgruppeanalyse..
 • Lindberg, Maren Falch; Rustøen, Tone; Rosseland, Leiv Arne & Lerdal, Anners (2016). Smertepåvirkning av gangfunksjon gjennom det første året etter innsatt total kneprotese.
 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Saghaug, Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad; Tallang, Oddveig Utheim; Tollisen, Anita; Sundal, Tone; Slaaen, Joran & Lerdal, Anners (2016). Munntørrhet hos palliative pasienter - en randomisert kontrollert studie i en hospiceenhet.
 • Bonsaksen, Tore; Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (2015). Mestringsforventning hos personer med KOLS. BestPractice. Lungemedisin.  5(9), s 20- 23
 • Fagermoen, May Solveig; Bonsaksen, Tore & Lerdal, Anners (2015). Pasientopplæring kan bidra til positive endringer i faktorer knyttet til mestring av helseproblemer - en longitudinell studie.
 • Flæten, Øystein Øygarden; Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; TarAngen, Magnus; Granheim, Tove Irene; Børsting, Tove; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2015). Sammenheng mellom sterke smerter og andre symptomer.
 • Granheim, Tove Irene; Børsting, Tove; Mosvold, Tove; Flatlandsmo, Magne; Amlie, Einar Johan Braém & Lerdal, Anners (2015). Knowledge in action: Enhancing quality of care and empowering nurses through competency building; Developing clinical assessment skills by means of Research and academic writing - an example from Norway.
 • Kouwenhoven, Siren Eriksen; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2015). Sammenheng mellom sosiodemografiske variable og kliniske faktorer ved akutt hjerneslag og ulike forløp av depressive symptomer.
 • Kutlubaev, Mansur; Mead, Gillian E. & Lerdal, Anners (2015). Fatigue after stroke - perspectives and future directions. International Journal of Stroke.  ISSN 1747-4930.  10(3), s 280- 281 . doi: 10.1111/ijs.12428
 • Lerdal, Anners (2015). Kan forskningen vise vei? Hvordan bidra til mestring hos mennesker som lever med langvarige helseutfordringer?.
 • Lerdal, Anners & Grov, Ellen Karine (2015). Aktivitet, I:  Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202427986.  Kapittel 27.  s 819 - 838
 • Lindberg, Maren Kristin Falch; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone; Rosseland, Leiv Arne; Cooper, Bruce A. & Lerdal, Anners (2015). Pain trajectories after total knee replacement.
 • Lindberg, Maren Kristin Falch; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone; Rosseland, Leiv Arne; Paul, Steven M; Cooper, Bruce A. & Lerdal, Anners (2015). Trajectories of pain, interference with function and quality of life after total knee arthroplasty.
 • Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Flæten, Øystein Øygarden; Granheim, Tove Irene; TarAngen, Magnus; Børsting, Tove & Lerdal, Anners (2015). Sammenheng mellom forekomst av sterke smerter og andre symptomer hos inneliggende pasienter på kirurgiske og medisinske poster.
 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Saghaug, Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad; Tollissen, Anita; Sundal, Tone & Lerdal, Anners (2015). Munnskylling med te av Salvia Officinalis som del av palliativ behandling - fra gode erfaringer til en klinisk forskningsstudie.
 • Skogestad, Ingrid Johansen; Børsting, Tove; Granheim, Tove Irene; Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Alvin, Ellen-Anne; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2015). Kartlegging av risiko for trykksår. Sammenheng mellom risiko for trykksår, symptomer og blodprøvesvar..
 • Skogestad, Ingrid Johansen; Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Børsting, Tove; Granheim, Tove Irene; Alvin, Ellen-Anne; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2015). Predicting pressure ulcer risk by symptoms and Laboratory results.
 • Skogestad, Ingrid Johansen; Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Granheim, Tove Irene; Børsting, Tove; Alvin, Ellen-Anne; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2015). Kartlegging av risiko for trykksår - sammenheng mellom symptomer, blodprøvesvar og risiko for trykksår.
 • Slåtten, Kari; Gay, Carol L.; Elisabeth Anna, Saghaug; Grov, Ellen Karine; Normann, Are Peder; Lee, Kathryn A.; Bjorvatn, Bjørn & Lerdal, Anners (2015). Beskrivelse av søvn hos etterlatte pårørende til pasienter med kreft. En ett-årig longitudinell pilotstudie..
 • Slåtten, Kari; Gay, Carol L.; Saghaug, Elisabeth; Grov, Ellen Karine; Normann, Are Peder; Lee, Kathryn A.; Bjorvatn, Bjørn & Lerdal, Anners (2015). Sleep among Bereaved Caregivers of Patients Admitted to Hospice: A 1-Year Longitudinal Pilot Study.
 • Sørstrøm, Anne Kristine; Lindberg, Maren Kristin Falch & Lerdal, Anners (2015). I hvilken grad samsvarer pasienters selvrapporterte smerteintensitet med registreringer utført av sykepleiere?.
 • Tollisen, Anita; Selvaag, Anne Marit; Aulie, Hanne Aaserud; Lerdal, Anners & Flatø, Berit (2015). Health Related Quality of Life in Adults with JIA - a 30 Year Longitudinal Study.
 • Bonsaksen, Tore; Haukeland-Parker, Stacey; Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (2014). Oppfatninger om egen sykdom har betydning for livskvaliteten hos personer med KOLS. BestPractice. Lungemedisin.  4(11), s 8- 11
 • Børsting, Tove; Lerdal, Anners; Granheim, Tove Irene; Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Alhaug, Johanne; Sigursen Wangsvik, Line & Tvedt, Christine Raaen (2014). Evaluering av studentdeltakelse i et forskningsprosjekt om pasientsikkerhet.
 • Lerdal, Anners (2014). Fatigue, In Alex C. Michalos (ed.),  Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.  Springer.  ISBN 978-94-007-0752-8.  F.  s 2216 - 2218
 • Lerdal, Anners (2014). Fatigue Severity Scale, In Alex C. Michalos (ed.),  Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.  Springer.  ISBN 978-94-007-0752-8.  F.  s 2218 - 2221
 • Lerdal, Anners (2014). Hvilke oppdrag har flysykepleierne i Nord-Norge? . Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  1, s 12- 13 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0067
 • Lerdal, Anners (2014). Måling av kompetanse av sykepleie til gamle. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  9(2), s 112
 • Lerdal, Anners (2014). Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  9(2), s 112- 113
 • Lerdal, Anners (2014). Opplevelser fra intensivavdelingen . Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  14(1), s 13 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0068
 • Lerdal, Anners (2014). Personlighet og søvnproblemer ved skiftarbeid . Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  14(1), s 12 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0066
 • Lerdal, Anners (2014). Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  9(2), s 113
 • Lerdal, Anners (2014). Ulike utviklingsforløp av mestringsforventning hos overvektige og langvarige syke.
 • Lerdal, Anners (2014). Utmattelse i akuttfasen etter hjerneslag.
 • Lerdal, Anners (2014). Vi må løfte fram den gode sykepleieforskningen . Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  14(1), s 3 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0053
 • Lerdal, Anners (2014). Vi trenger funksjonsorienterte mastergrader. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  9(2), s 103 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0103
 • Lerdal, Anners & Gay, Caryl (2014). Acute-phase fatigue predicts bodily pain and poorer general health in patients with first ever stroke – A longitudinal study over 18 months.
 • Lerdal, Anners & Gay, Caryl (2014). Fatigue in the acute phase after first stroke predicts poorer physical health 18 months later. Neurology.  ISSN 0028-3878.  82, s 2255 . doi: 10.1212/01.wnl.0000451546.39304.b9
 • Rosales, Rocio; Amlie, Einar Johan Braém; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2014). Older age, preoperative pain and larger hernia size predict recurrence within one year after groin hernia repair.
 • Rosales, Rocio; Amlie, Einar Johan Braém; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2014). Younger age, preoperative pain and open surgery predict persistent pain during the first three months after groin hernia repair.
 • Slåtten, Kari; Gay, Carol L.; Saghaug, Elisabeth; Grov, Ellen Karine; Normann, Are Peder; Lee, Kathryn A. & Lerdal, Anners (2014). Sleep among Bereaved Caregivers of Patients Admitted to Hospice: A 1-Year Longitudinal Pilot Study.
 • Amlie, Einar Johan Braém; Aamodt, Arild; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2013). A Tool for Continuous Quality Surveillance in Orthopaedic Surgery.
 • Amlie, Einar Johan Braém; Aamodt, Arild; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2013). Using an informatics Tools to optimize hospital resource management.
 • Andenæs, Randi; Bentsen, Signe Berit; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2013). Predictors of mental and physical quality of life in patients with COPD.
 • Andenæs, Randi; Bentsen, Signe Berit; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2013). Predictors of mental and physical quality of life in patients with COPD. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  22, s 75

View all works in Cristin

Published June 19, 2013 11:12 AM - Last modified Oct. 16, 2016 8:17 PM