Arild Bjørndal

Image of Arild Bjørndal
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1089 Blindern 0318 OSLO

Publications

View all works in Cristin

  • Jamtvedt, Gro; Hagen, Kåre Birger & Bjørndal, Arild (2015). Kunnskapsbasert fysioterapi: metoder og arbeidsmåter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205482715.  205 s.
  • Bjørndal, Arild; Flottorp, Signe & Klovning, Atle (2013). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205449893.  194 s.
  • Bjørndal, Arild; Iversen, Tor; Nygaard, Elizabeth & Waaler, Hans Thomas (1994). Primum nil effundere - du skal ikke sløse : festskrift til Hans Th. Waaler. Statens institutt for folkehelse, Avdeling for samfunnsmedisin, Seksjon for helsetjenesteforskning.  ISBN 0000000000000.  220 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Feb. 4, 2016 9:51 AM

Research groups