print logo

Bjørn Hofmann

Professor II - Centre for Medical Ethics
Image of Bjørn Hofmann
Norwegian version of this page
Phone +47-22844645
Fax +47-22844661
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Other affiliations Philosophy

Academic interests

 • Health technology
 • Philosophy of medicine
 • (Bio)medical ethics
 • Ethics in health technology assessment
 • Philosophy of health sciences and technology

More information about Hofmann's academic interests

Courses taught

 • Medical ethics
 • Philosophy of science
 • Philosophy of medicine and health care (basic concepts)
 • Hva er sykdom [Ethical and epistemological challenges with the concept of disease]

Background

 • Ph.D in filosophy of medicine
 • M.Sc. in biomedical engineering
 • Philosophy and history of ideas

Positions held

 • United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), member of expert group Attribution of health effects to radiation exposure, 2009-2011.
 • Member of the National Board for Preimplantation Genetic Diagnosis, 2010-14.
 • Member of the Council for The Norwegian University for Science and Technology’s strategic program for medical technology, Trondheim 2009-2013.
 • Member of working group on newborn screening by the Directorate of Health, 2008.
 • Member of the Directorate for Health and Social Affairs, reference group for biopolitical issues (Bioreferansegruppa), 01.07.2007-01.07.2010.
 • Member of working group in EUNETHTA (European Network for HTA Agencies) in the elaboration of a ”core model” for integrating ethics in health technology assessment, 2006.
 • Board member, Ethics program, University of Oslo, 2006-9.

Collaboration

 • EUNETHTA (European Network for HTA Agencies)
 • Working Group on Ethics i International Network of Agencies for Health Technology Assessments (INAHTA), 2005-

 

Publications

View all works in Cristin

 • Hofmann, Bjørn (2014). Hva er sykdom?. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47446-8.  229 s.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Hva er sykdom?. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47446-8.  229 s.

View all works in Cristin

 • Gerhardius, Ansgar; Brereton, Louise; Hofmann, Bjørn; Oortwijn, Wija; Rehfuess, Eva; Sacchini, Dario & Wilt, Gert Jan van der (2014). Integrating Patients’ Perspectives, Context, and Implementation in the Assessment of Complex Health Technologies.
 • Giske, Liv; Lauvrak, Vigdis; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Hofmann, Bjørn; Håvelsrud, Kari; Vang, Vidar Jusnes & Fure, Brynjar (2014). Langtidseffekter etter fedmekirurgi .
 • Hofmann, Bjørn (2014). A Critical Perspective on Quality of Life and Qualitative Studies in Relation to Patients’ Experiences in HTA.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Assistert reproduksjonsteknologi: Grensesprengende muligheter - tankeløs håndtering?.
 • Hofmann, Bjørn (2014). B. Hofmann svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(3), s 265 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0076
 • Hofmann, Bjørn (2014). B. Hofmann svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(3), s 266- 266 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0093
 • Hofmann, Bjørn (2014). B. Hofmann svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(3), s 266- 266 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0089
 • Hofmann, Bjørn (2014). Comments to George Annas' The Nuremberg code in international human rights Law: not just for nazis anymore..
 • Hofmann, Bjørn (2014). Don’t Forget About Ethics! Context-Specific Approaches to Ethical Analysis in Health Technology Assessments.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Empirical outcome data on PGD: what we know, what we do not know, and what we do not want to know..
 • Hofmann, Bjørn (2014). Etiske aspekter ved angiografi og intervensjon.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Faglige svar og etiske spørsmål ved ikke-invasive prenatale tester :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(10), s 1028 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0417
 • Hofmann, Bjørn (2014). "Feit = lat = dum?" Etiske refleksjoner rund fedmebehandling..
 • Hofmann, Bjørn (2014). Finnes det tekniske løsninger på alle menneskelige problemer?.
 • Hofmann, Bjørn (2014, 15. mars). Forsker på overdiagnostikk.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Forskeretikk: Kunnskap, holdninger og handlinger – forskningsadministrative utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn (2014). HTA: Hampering or Guiding Innovation?.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Har vi blitt teknologiske kjemper, men etiske pygmeer? Etiske utfordringer ved bruk av ny teknologi.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Helsekøer er bra - for helsen!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 6
 • Hofmann, Bjørn (2014). Integrating Ethics in HTA – Methods and Merits.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Introduction to Ethics in Health Technology Assessment.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Methods for ethics in Health Technology Assessment.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Når skal helsetjenesten si nei og hvilken etisk standard skal gjelde?.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Re: Faglige svar og etiske spørsmål ved ikke-invasive prenatale tester :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(14), s 1345 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0822
 • Hofmann, Bjørn (2014). Re: Fosterdiagnostikk med blodprøver. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(7), s 692- 692 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0372
 • Hofmann, Bjørn (2014). Science ethics, dishonesty and co-authorship.
 • Hofmann, Bjørn (2014). Skal helsepersonell bidra til å ta liv?.
 • Hofmann, Bjørn (2014). The irrationality of implementing health technology and patients involvement.
 • Hofmann, Bjørn (2014). The revised Socratic approach for addressing ethical issues in HTA.
 • Hofmann, Bjørn (2014, 04. juni). Vi håpet at legene skulle gjøre en feil.  Tønsberg Blad.
 • Wang, Hege; Hofmann, Bjørn & Høymork, Siv Cathrine (2014). Kirurgisk behandling ved fedme .
 • Annemans, Lieven; Bogaert, Marc; Denier, Yvonne; Denis, Alain; Devisch, Ignaas; Gurtner, Felix & Hofmann, Bjørn (2013). Justice and solidarity in priority setting in healthcare. Identifying and discussing the ethical and societal issues in resource allocation..
 • Droste, Sigrid; Herrmann-Frank, Annegret & Hofmann, Bjørn (2013). HTA philosophy and methods: Are they represented in Ethics / Philosophy Journals?.
 • Espelid, Ivar; Alanen, Pentti & Hofmann, Bjørn (2013). Evidensbaserad tandvård och etik . Tandläkartidningen.  ISSN 0039-6982.  105, s 72- 77
 • Hofmann, Bjørn (2013). Bioethics – a hostage of the technological imperative?.
 • Hofmann, Bjørn (2013). CONCEPTUAL CHALLENGES LURKING BEHIND THE PROBLEMS WITH MEASURING OVERDIAGNOSIS: TOWARDS A MORE ROBUST DEFINITION OF OVERDIAGNOSIS.
 • Hofmann, Bjørn (2013). DISEASE AND VALUES IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Decision-making from HTA results - Science or Art?.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Disease prototypes.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Forbedret fosterdiagnostikk?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 2336
 • Hofmann, Bjørn (2013). Imaging ethics..
 • Hofmann, Bjørn (2013). Innføring i helsefagenes etikk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(15), s 1624
 • Hofmann, Bjørn (2013). Integrating ethics in HTA for complex technologies.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Lillebror ser deg!. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  13(3), s 23
 • Hofmann, Bjørn (2013). Methods of normative inquiry.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Når roboter styrer sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(5), s 538- 540
 • Hofmann, Bjørn (2013, 28. januar). Overdiagnostikk og overbehandling. [Radio].  P4 Nyhetene.
 • Hofmann, Bjørn (2013). PhD i pasientsikkerhet.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Preimplantation genetic diagnosis in Norway 2004-2012: Regulatory experiences and ethical challenges.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Selvdyrkelsens selvbedrag. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Stopp overbehandlingen. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Hofmann, Bjørn (2013). TOWARDS A DEFINITION OF DIAGNOSTIC FUTILITY.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Teknologi for velferd eller fremmedgjøring?. Fagbladet (Fagforbundet. Seksjon helse og sosial).  ISSN 0809-9251.
 • Hofmann, Bjørn (2013). The technological invention of disease, In Elias Carayannis (ed.),  Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-1-4614-4579-1.  T.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Trenger donorbarn å vite?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(12-13), s 1292
 • Hofmann, Bjørn (2013). Values in HTA - they are all over the place. Evidence, values and HTA: what are we afraid of?.
 • Hofmann, Bjørn (2013). Who owns Our cells, data or biological samples? Right to know, right to decide, right to withdraw?.
 • Dahm, Kristin Thuve; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild; Hofmann, Bjørn; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Brurberg, Kjetil Gundro; Dalsbø, Therese Kristine & Reinar, Liv Merete (2012). Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne .
 • Hofmann, Bjørn (2012). Assessment of an emerging technology: welfare technology and its ethical challenges .
 • Hofmann, Bjørn (2012). Er orale infeksjoner årsaken til kardiovaskulære sykdommer?.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Etikk ved beslutning fra usikker kunnskap: fire strategier.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Etiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Experiences with the application of the Socratic approach compared with the applications of other approaches on the same research question: introduction .
 • Hofmann, Bjørn (2012). Fra røntgensøster og radiobroder til patovisiologer. Hold Pusten.  ISSN 0332-9410.  (5), s 18- 19
 • Hofmann, Bjørn (2012). Fra varme hender til kald tekno-omsorg? Innovasjon – trussel eller mulighet.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Futility in diagnosis: excessive use of RX-imaging.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Gaver og betingelser.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Hva er akseptabel risiko i medisinsk forskning? . Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123(19), s 2203
 • Hofmann, Bjørn (2012). Ikke opp til legene alene. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 26
 • Hofmann, Bjørn (2012). Is obesity a disease? .
 • Hofmann, Bjørn (2012). Kunnskapens pris: En bedre verden uten Sarromaa?. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Når forskningsbiobanker blir store transnasjonale infrastrukturer.
 • Hofmann, Bjørn (2012). On the notion of illness in Nordenfelt’s theory of health.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Oral moral – Etikk for tannleger.
 • Hofmann, Bjørn (2012, 26. oktober). Robotikk og moral.  Universitas.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Samtykke, beslutningsevne og tvang: Etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn (2012). Socratic approach compared to paradox analysis: PGD .
 • Hofmann, Bjørn (2012). Socratic approach for doing ethics in HTA .

View all works in Cristin

Published Apr 13, 2011 02:44 PM - Last modified Jan 22, 2014 02:00 PM