Bjørn Hofmann

Image of Bjørn Hofmann
Norwegian version of this page
Phone +47-22844645
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

 • Health technology
 • Philosophy of medicine
 • (Bio)medical ethics
 • Ethics in health technology assessment
 • Philosophy of health sciences and technology

More information about Hofmann's academic interests

Courses taught

 • Medical ethics
 • Philosophy of science
 • Philosophy of medicine and health care (basic concepts)
 • Hva er sykdom [Ethical and epistemological challenges with the concept of disease]

Background

 • Ph.D in filosophy of medicine
 • M.Sc. in biomedical engineering
 • Philosophy and history of ideas

Positions held

 • United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), member of expert group Attribution of health effects to radiation exposure, 2009-2011.
 • Member of the National Board for Preimplantation Genetic Diagnosis, 2010-14.
 • Member of the Council for The Norwegian University for Science and Technology’s strategic program for medical technology, Trondheim 2009-2013.
 • Member of working group on newborn screening by the Directorate of Health, 2008.
 • Member of the Directorate for Health and Social Affairs, reference group for biopolitical issues (Bioreferansegruppa), 01.07.2007-01.07.2010.
 • Member of working group in EUNETHTA (European Network for HTA Agencies) in the elaboration of a ”core model” for integrating ethics in health technology assessment, 2006.
 • Board member, Ethics program, University of Oslo, 2006-9.

Collaboration

 • EUNETHTA (European Network for HTA Agencies)
 • Working Group on Ethics i International Network of Agencies for Health Technology Assessments (INAHTA), 2005-

 

Publications

View all works in Cristin

 • Forsberg, Ellen-Marie; Shelley-Egan, Clare; Thorstensen, Erik; Landeweerd, Laurens & Hofmann, Bjørn (2017). Evaluating Ethical Frameworks for the Assessment of Human Cognitive Enhancement Applications. Springer.  ISBN 978-3-319-53823-5.  68 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Hofmann, Bjørn (2018). DNA-revolusjon: Persontilpassa medisin og anna bruk av genominformasjon.
 • Hofmann, Bjørn (2018). «DNA-revolusjon: Persontilpasset medisin og annen bruk av genominformasjon».
 • Hofmann, Bjørn (2018). Etiske utfordringer med velferdsteknologi for personer med demens.
 • Hofmann, Bjørn (2018). FOSTERDIAGNOSTIKK, TIDLIG ULTRALYD, ALDERSGRENSER, NIPT.
 • Hofmann, Bjørn (2018, 21. februar). Forskning på diagnoser. [Radio].  NRK Oppland Ettermiddagssendingen.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Kunstig moral for kunstig intelligens?.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Når vi kan velge morgendagens barn.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Research ethics.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Utfordringer med medisinsk teknologi.
 • Hofmann, Bjørn; Malnes, Raino Sverre & Leine, Jan Erlend (2018, 21. februar). Varig lagring av blodprøver fra nyfødtscreeningen. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn & Waaler, Dag (2018). Hvor god er testen/undersøkelsen? Om diagnostisk nøyaktighet i et teknisk perspektiv.
 • Abrishami, Payam; Oortwijn, Wija & Hofmann, Bjørn (2017). Ethics in HTA: Examining the “Need for Expansion”. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  6(10), s 551- 553 . doi: 10.15171/ijhpm.2017.43
 • Gransjøen, Ann Mari & Hofmann, Bjørn (2017). Geographical variation in musculoskeletal radiological examinations in Norway.
 • Hofmann, Bjørn (2017). A critical perspective on disease.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Assessing Human Enhancements: Exposing and Elucidating Ethical Issues.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Autonomi og samtykke.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Barn for enhver pris?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Blodets hvisken. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Breach of science ethics in science ethics education – a clash of cultures or a problem with ethics?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Comment on "Autonomy, Consent and the ‘Non-Ideal’ Case" by Halvor Lillehammer.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Conceptual overdiagnosis. A comment on Wendy Rogers and Yishai Mintzker's article “Getting clearer on overdiagnosis”. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  23(5), s 1118- 1119 . doi: 10.1111/jep.12652
 • Hofmann, Bjørn (2017). Demens, välfärdsteknologi och etiska frågor.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Det store tarmkreftlotteriet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(17), s 1276- 1276 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0617
 • Hofmann, Bjørn (2017). Dilemmaer og handlingstvang i møte mellom etablert og ny behandling der begge er svakt dokumentert.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Do We Need to Extend HTA to HEA (Health Enhancement Assessment)?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Døden i et teknifisert og risikostyrt helsevesen.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Døden og teknologien. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 34- 35
 • Hofmann, Bjørn (2017). Ethical Values: Just a Matter of Social Preferences? Ethical analysis and argumentation – a philosopher’s view.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etikk og folkehelsearbeid.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske aspekter ved overdiagnostikk, overbehandling og uønsket variasjon i helsetjenesten.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske aspekter ved tarmkreftscreening. Rapport utarbeidet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske refleksjoner, etikk og profesjon, sykdomsbegreper og definisjoner.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske utfordringer og omsorgsteknologi.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Forskningens etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Fremtidens fosterdiagnostikk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.17.0513
 • Hofmann, Bjørn (2017). Fusk, snusk og sjusk i forskningen. Bioingeniøren.  ISSN 0801-6828.  (5), s 26- 27
 • Hofmann, Bjørn (2017). Grenseløs sykeliggjøring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(8), s 758- 760
 • Hofmann, Bjørn (2017). Gå ut og gjør alle mennesker til legemiddelbrukere.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Healthy ageing – a contradiction of terms or a concept for global sustainability.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Helsedata – for lite eller for mye sikkerhet – eller for mye støy?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Homo perfectus – når klipp og lim i DNA blir dagligdags.
 • Hofmann, Bjørn (2017). How technology constructs values.
 • Hofmann, Bjørn (2017). How to address ethical issues: Methods for ethics in HTA.
 • Hofmann, Bjørn (2017, 15. november). Hva har vi lært av debatten om sorteringssamfunnet?. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Hva har årets debatt om sorteringssamfunnet gjort med filosofien og samfunnet?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Hva slags barn burde vi lage?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Hvor går grensen for den bioteknologiske utviklingen? Er grensen nådd innenfor fosterdiagnostikk og assistert befruktning?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Hvorfor fusker forskere?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 24- 25
 • Hofmann, Bjørn (2017). Information about screening: give people what they want?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Introduction to Ethics in Health Technology Assessment.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Knowing too much? On methodological and ethical challenges with overdiagnosis..
 • Hofmann, Bjørn (2017). Kunstig intelligens, StorDATA og radiografiens død? Etiske refleksjoner.
 • Hofmann, Bjørn (2017, 08. mai). Lagring av helsedata fra Nyfødtscreeningen. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Looking for health or looking for trouble? Addressing ethical issues to improve innovation.
 • Hofmann, Bjørn (2017). NIPT. Show summary
 • Hofmann, Bjørn (2017). Nudging in screening: How can it be defended?.
 • Hofmann, Bjørn (2017, 16. mai). Ny blodprøve gjør det mulig å velge fostre. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Ny fostertest og fostermedisinernes holdning til tidlig ultralyd. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Ny genteknologi vil ikke utrydde sykdommer. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.  s 13
 • Hofmann, Bjørn (2017). Når klipp og lim i menneskets DNA kan bli dagligdags.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Når mennesker blir pakker merket med diagnoser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). On how technology is forming our illness experience – and some reflections on what implications this has for the phenomenology of technology.
 • Hofmann, Bjørn (2017). On the social construction of overdiagnosis: Comment on “medicalisation and overdiagnosis: What society does to medicine”. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  6(10), s 609- 610 . doi: 10.15171/ijhpm.2017.21
 • Hofmann, Bjørn (2017). Oral helse i perspektiv: Etiske refleksjoner, etikk og profesjon, sykdomsbegreper og definisjoner.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Overbehandling: For mye av det gode er vidunderlig?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Overdiagnostikk, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Store Medisinske Leksikon.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Overdiagnostikk og overbehandling – medisinens akilleshæl eller en uunngåelig bivirkning av suksess?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Persontilpasset medisin for medisintilpassede personer. Når blir vi vår egen sykdom?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Polypp-etikk Slaget om det sanne og det gode.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Prioriterings-etiske utfordringer med selvtester.
 • Hofmann, Bjørn (2017). RANDOMISERT UTPRØVING. Det store tarmkreftlotteriet. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Rasjonalitets- og argumentasjonsformer i bioetikken.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Research integrity and scientific misconduct.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sanke egg eller stemmer?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Scientific misconduct: Knowledge, actions and attitudes amongst Scandinavian doctoral students.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sjusk, snusk og fusk blant forskere. Om forskningsetikk.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sterris naive teknologitro. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 55
 • Hofmann, Bjørn (2017). Suffering: Harm to bodies, minds, and persons, In Thomas Schramme & Steven Edwards (ed.),  Handbook of the Philosophy of Medicine.  Springer.  ISBN 978-94-017-8687-4.  Chapter *.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sykdom, alder og psykiatri – hvor ille kan det bli?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sykdommer, fordommer og andre dommer.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sykdomsbegrepets etikk.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sykeliggjøring gjennom diagnoser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(11), s 1103
 • Hofmann, Bjørn (2017). Tarmkreftscreening. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(20) . doi: DOI: 10.4045/tidsskr.17.0878
 • Hofmann, Bjørn (2017). Tarmkreftscreening og etikk.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Technological Invention of Disease, In Elias G. Carayannis (ed.),  Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6616-1.  T.  s 1 - 12
 • Hofmann, Bjørn (2017). Teknologi gjør oss «flinkere», - men gjør den oss friskere? – Om overdiagnostisering.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Teknologi kan ikke innføres pga. antatte effekter i fremtiden. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137
 • Hofmann, Bjørn (2017). Teknologiens hellige gral: Om blodforyngelse og andre bioteknologier. Tekniske muligheter og etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Teknologiske føringer for prioriteringer.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:44 PM - Last modified Jan. 22, 2014 2:00 PM

Projects