Helge Skirbekk

Image of Helge Skirbekk
Norwegian version of this page
Phone +47-22850678
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Centre for Medical Ethics

Publications

 • Skirbekk, Helge; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2017). Prioritising patient care. The different views of clinicians and managers. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733016664977 Show summary
 • Skirbekk, Helge; Korsvold, Live & Finset, Arnstein (2017). To support and to be supported. A qualitative study of peer support centres in cancer care in Norway. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991. . doi: 10.1016/j.pec.2017.11.013
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2017). Health education competence, self-management. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11 Full text in Research Archive. Show summary
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe (2016). Patient-mediated interventions to improve professional practice (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (12) . doi: 10.1002/14651858.CD012472
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Dagens sykehuslege - fremdeles alltid på vakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(19), s 1635- 1638 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0067 Show summary
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Den gode legen - sterk og utholdende. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(19), s 1631- 1634 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0066 Show summary
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2016). Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.59702
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring - emner i fremtidens legeutdanning?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  39(4), s 316- 329 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-04 Show summary
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Conscientious objection to referrals for abortion: pragmatic solution or threat to women's rights?. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  15 . doi: 10.1186/1472-6939-15-15 Full text in Research Archive. Show summary
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2014). Inadequate Treatment for Elderly Patients: Professional Norms and Tight Budgets Could Cause "Ageism" in Hospitals. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  22(2), s 192- 201 . doi: 10.1007/s10728-012-0207-2
 • Skirbekk, Helge (2012). Et praktisk syn på tillit til velferdsstater, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel nummer 13.
 • Skirbekk, Helge (2012). Hva er viktig for pasienters tillit til leger?, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  Kapittel nummer 7.  s 129 - 148
 • Skirbekk, Helge (2012). Pasienters tillitsforhold til helsevesen og leger, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  kapittel nummer 10.
 • Skirbekk, Helge (2012). Tillitens betydning i Norge og Norden, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel nummer 1.
 • Skirbekk, Helge & Skirbekk, Gunnar (2012). Tillit og mistillit: Norge og Sicilia, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel nummer 3.

View all works in Cristin

 • Skirbekk, Helge & Grimen, Harald (red.) (2012). Tillit i Norge. Res Publica.  ISBN 9788282260367.  338 s.

View all works in Cristin

 • Skirbekk, Helge (2016, 30. november). Brukermedvirkning og mestring – emner i fremtidens legeutdanning?. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og tillit.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. september). De nordiska länderna leder tillitsligan i världen. [Tidsskrift].  Arbeidsliv i Norden.
 • Skirbekk, Helge (2016). Forutsetninger for tillit.
 • Skirbekk, Helge (2016). Hvorfor likepersonsarbeid?.
 • Skirbekk, Helge (2016). Kvalitative metoder i forskning om behandler-pasient-kommunikasjon.
 • Skirbekk, Helge (2016, 23. juni). Likepersonsarbeid på agendaen for Funkis. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. juni). Naive nordmenn. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. september). Nordic countries top of global trust league. [Tidsskrift].  Nordic Labour Journal.
 • Skirbekk, Helge (2016, 23. juni). Opplæring av likepersoner tema for studieledersamlingen. [Internett].  funkis.no.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016, 30. september). Tillit mer verdt enn oljen. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit som forutsetning for marked og velferdsstat.
 • Skirbekk, Helge & Vågan, Andre (2016). User participation in medical schools - is it enough/Does it help?.
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring – emner i legeutdanningen?.
 • Skirbekk, Helge (2015, 04. november). Den jævla naboen. Om nabokrangler, tujahekker og norsk smålighet. Bok med populærvitenskapelige bidrag.  Kagge forlag.
 • Skirbekk, Helge (2015). How does shared decision making work? Effects of user participation in Norwegian learning and mastery services.
 • Skirbekk, Helge (2015). Hva er forskning?.
 • Skirbekk, Helge (2015). Hvilken betydning har tillit? Kan man lære uten tillit?.
 • Skirbekk, Helge (2015). Kommunikasjon, motivasjon og tillit.
 • Skirbekk, Helge (2015, 30. september). Nyfødtes vekt kan ha stor betydning for hvor mye de stoler på folk som voksne.  Nettavisen.
 • Skirbekk, Helge (2015, 11. juli). Tillit er nøkkelen til å lykkes i den nye delingsøkonomien.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit og respekt.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Finset, Arnstein & Skirbekk, Helge (2014). ””Du trenger ikke trekke kølapp!” Rapport fra Likepersonsprosjektet. En kvalitativ undersøkelse av likepersonstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Aasland, Olaf G.; Tyssen, Reidar & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2014). Is it possible to combine being 'a good doctor' with taking care of one's own health? A qualitative study of the importance of professionalism among hospital doctors.
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon – tilpasning eller trussel?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (10)
 • Skirbekk, Helge (2014, 16. oktober). Brukermedvirkning tema på internasjonal konferanse. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2014). Brukermedvirkning. Pecha kucha presentasjon.
 • Skirbekk, Helge (2014). Brukermedvirkning. Presentasjon av prosjektdirektiv.
 • Skirbekk, Helge (2014). Conversations and cake in cancer care. A qualitative study of trust in voluntary peer support.
 • Skirbekk, Helge (2014, 01. april). Det hjelper å snakke med en som vet. [Fagblad].  Leve med.
 • Skirbekk, Helge (2014). Forskning i støpeskjeen. Presentasjon av nye forskningsprosjekter ved NK LMH.
 • Skirbekk, Helge (2014, 05. mars). Forskning på Kreftforeningens likepersonsarbeid. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2014). General Trust in Norway.
 • Skirbekk, Helge (2014). Gjensidig tillit i helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2014). Historien bak likepersontjenesten. Leve med.  (4)
 • Skirbekk, Helge (2014). Kaffe, kake og konversasjon. En kvalitativ studie av mestring i kreftbehandling.
 • Skirbekk, Helge (2014). Kan man lære uten tillit?.
 • Skirbekk, Helge (2014). "Likemannsprosjektet”. A qualitative study on voluntary peer support in cancer care.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonprosjektet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonsarbeid ved Vardesentreret. Kreftforeningens informasjonsskriv.  (1)
 • Skirbekk, Helge (2014). Om aktuell forskning på opplæring av pasienter og pårørende ved NK LMH.
 • Skirbekk, Helge (2014). Resultater fra forskningsprosjektet til likepersonstjenesten på Vardesenteret ved Radiumhospitalet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i forholdet mellom pasient og lege/tannlege.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit og rett i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Skirbekk, Helge (2014). Trust in Norway from a sociological perspective.
 • Skirbekk, Helge (2013). Betydningen av gjensidig tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2013). Betydningen av tillit.
 • Skirbekk, Helge (2013, 21. november). Fordeler med tillit. [Radio].  Her og nå, NRK P1.
 • Skirbekk, Helge (2013, 23. november). Frykter for tilliten med blå politikk.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2013). Hvorfor stoler vi på leger?.
 • Skirbekk, Helge (2013). Likemannsprosjektet – Støttespilleres sosialisering samt søte saker som symbolsk system.
 • Skirbekk, Helge (2013). Likemannsprosjektet Første rapport fra undersøkelse av likemannstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet 2013.
 • Skirbekk, Helge (2013, 22. november). Norge, rotekoppenes drømmeland.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2013, 25. november). Støre mener blå politikk vil svekke tilliten i Norge. [Internett].  Aftenposten.no.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit gir ledere handlingsrom. Ukeavisen ledelse.  ISSN 1891-2028.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit og helsetjenester.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit og ledelse.
 • Skirbekk, Helge (2013, 07. november). Tillit og naivitet. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit og sivilsamfunn.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit til leger.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillitens betydning for marked og velferdsstat.
 • Skirbekk, Helge (2013, 22. november). Tror flere lommebøker ville kommet tilbake utenfor Oslo.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2013). Åpenhet gir tillit. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Skirbekk, Helge & Finset, Arnstein (2013). Likemannsprosjektet.
 • Skirbekk, Helge & Finset, Arnstein (2013). Likemannsprosjektet.
 • Skirbekk, Helge & Finset, Arnstein (2013). Likemannsprosjektet: Rapport fra undersøkelse av likemannstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet 2013.
 • Skirbekk, Helge (2012). Behovet for gjensidig tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2012). Forord, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Forord.
 • Skirbekk, Helge (2012). Hva vil det si å gjøre en forskjell for pasientene?.
 • Skirbekk, Helge (2012). Kan vi miste tilliten?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Skirbekk, Helge (2012). Sicilia: en historie om mistillit. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Skirbekk, Helge (2012). Tillit i Norge - et overblikk.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study ”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.

View all works in Cristin

Published Sep. 12, 2013 1:36 PM