Henning Øien

Image of Henning Øien
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Postboks 1089 Blindern None 0318 OSLO

Academic interests

 • Economics of population aging
 • Applied econometrics
 • Health economics
 • Public economics and development economics

Background

 • Visiting student researcher, UC Berkeley, 2011-
 • Research Fellow, Department of Health Management and Health Economics, University of Oslo, 2010-
 • Phd student, Department of Economics, University of Oslo, 2010-
 • Master in Economic Theory and Econometrics, University of Oslo, 2004—2010
 • Exchange semester at Humboldt University Berlin, 2008.
 • Exchange semester at University Paris Dauphine, 2006.

Publications

View all works in Cristin

 • Øien, Henning (2017). Insentiver, effektivitet og kvalitet i omsorgstjenester for eldre.
 • Øien, Henning (2017). The impact of home-based care on hospital admissions for the elderly.
 • Øien, Henning (2017). Virkningen av hjemmetjenester på sykehusinnleggelser for eldre.
 • Gautun, Heidi & Øien, Henning (2016). Kartlegging av mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien.
 • Gautun, Heidi; Øien, Henning & Bratt, Christopher (2016). Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem .
 • Holman, Per Arne & Øien, Henning (2016). Ventetidene må bli kortere – nå!. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Font, Joan Costa (2016). Informal care and the great recession.
 • Øien, Henning (2015). Ankerskogen: et folkehelseanlegg?. Hamar arbeiderblad.
 • Berge, Thea; Øien, Henning & Jakobsson, Lars Niklas Støre (2014). Formell og uformell omsorg. Samspillet mellom familien og velferdsstaten.
 • Øien, Henning (2014, 02. desember). Eldre med døtre får minst hjemmehjelp fra kommunene. [Radio].  NRK P2, Nyhetsmoren.
 • Øien, Henning (2014, 10. november). Forskere blind-testet kommunene og fant ut at de vil gi to timer mer hjemmehjelp til pleietrengende med mannlige pårørende enn til kvinnelige. [TV].  NRK, Her og Nå.
 • Øien, Henning (2014). Kjønnsforskjeller i tilgang til omsorgstjenester.
 • Øien, Henning (2014, 02. desember). Kvinner med døtre får mindre hjemmehjelp fra kommunen enn de med sønner. [TV].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Hagen, Terje P.; Amayu, Kebebew Negera; Godager, Geir; Iversen, Tor & Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010 .
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2011). The Impact of Economic Incentives on the Assignment to Type of Long Term Care in Norway.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified May 31, 2011 8:49 PM

Projects