Karen Synne Groven

Postdoctoral Fellow - Department of Health Sciences
Image of Karen Synne Groven
Norwegian version of this page
Phone +47-22845389
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1089 Blindern 0318 OSLO

Publications

View all works in Cristin

 • Dahl-Michelsen, Tone & Groven, Karen Synne (2017). Kompetanse, kropp og etikk i norsk fysioterapiutdanning. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (8), s 34- 34-35
 • Dahl-Michelsen, Tone & Groven, Karen Synne (2017). Moving beyond traditional evidence-based practice in physiotherapy education.
 • Johnsen Watne, Ingvild & Groven, Karen Synne (2017, 08. mars). Få menn ber om hjelp med vekta.  Stavanger Aftenblad.
 • Dahl-Michelsen, Tone & Groven, Karen Synne (2016). Intra-acted evidence-based physiotherapy.
 • Dahl-Michelsen, Tone & Groven, Karen Synne (2016). Is a new ethic of the body emerging in physiotherapy students' professional development?.
 • Galåen, Tone Elise; Groven, Karen Synne & Hjelmesæth, Jøran (2016, 20. mars). Operasjon ingen enkel snarvei. [Fagblad].  Allers (Ukeblad).
 • Groven, Karen Synne (2016). Adolescents' experiences of life-style interventions: Shame & body image (& body schema).
 • Groven, Karen Synne; Ahlsen, Birgitte & Robertson, Steven (2016). "I will claim that I am a very good success story".
 • Groven, Karen Synne & Dahl-Michelsen, Tone (2016). Intra-action and agency in lifestyle programs: Changing perspective through Karen Barad's thinking..
 • Groven, Karen Synne & Heggen, Kristin (2016). Developing ones own way of communication.
 • Groven, Karen Synne & Natvik, Eli (2016). Now I can walk in the mountains without feeling dead reaching the top.
 • Groven, Karen Synne & Rugseth, Gro (2016). Jakten på den beste metoden mot fedme. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Haugstad, Gro Killi; Groven, Karen Synne & Bergstrøm, Ida Irene (2016). When sex becomes impossible due to burning pain in and around the vulva. ScienceNordic.  s 1- 6
 • Natvik, Eli; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid & Groven, Karen Synne (2016). Movement and Spatiality: The Lived Experience of Massive Weight Loss.
 • Bergstrøm, Ida Irene; Haugstad, Gro Killi & Groven, Karen Synne (2015, 17. november). Vil oppleve sex, men brennende smerter setter en stopper. [Internett].  Kilden, tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Groven, Karen Synne & Bordvik, Målfrid (2015, 06. mars). Privatklinikker presenterer glansbilde av fedmeoperasjon. [Internett].  Dagens Medisin.
 • Groven, Karen Synne & Braithwaite, Jean (2015). Happily-ever-after: Personal narratives in Weight loss surgery advertising.
 • Groven, Karen Synne & Engelsrud, Gunn (2015). Actually, I did not have any other choice.
 • Groven, Karen Synne & Solbrække, Kari Nyheim (2015). Negotiating bodily changes. Experiences of men four years after weight-loss surgery.
 • Haugstad, Gro Killi & Groven, Karen Synne (2015, 17. november). Vil oppleve sex, men brennende smerter i skjeden setter en stopper. [Fagblad].  Kilden.
 • Rugseth, Gro & Groven, Karen Synne (2015). Eksperimenterer med barns helse. NRK Ytring.
 • Rugseth, Gro & Groven, Karen Synne (2015). Forenklet forståelse av kroppsvekt. VG-Nett.
 • Rugseth, Gro; Groven, Karen Synne & Engelsrud, Gunn (2015). Nye grep i fedmefeltet. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  82(1), s 26- 27
 • Dommerud, Tine & Groven, Karen Synne (2014, 23. januar). Ble problematisk å spise og drikke.  Aftenposten.
 • Engelsrud, Gunn; Rugseth, Gro & Groven, Karen Synne (2014). Mer av det samme?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Groven, Karen Synne (2014). "Det kan jeg ikke spise lenger". Gastroskopet.  ISSN 1890-4122.  27(1), s 25- 27
 • Groven, Karen Synne (2014). Fedmekirurgi - Siste utvei til et bedre liv?. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (3), s 28- 28
 • Groven, Karen Synne (2014). Kvinners erfaringer med mat og spising etter gastric bypass operasjon.
 • Groven, Karen Synne (2014). Kvinners livssituasjon etter fedmekirurgi Betydningen av å forske på kvinnerserfaringer etter slike inngrep.
 • Groven, Karen Synne (2014). Når kirurgi blir et alternativ til konservativ behandling.
 • Groven, Karen Synne (2014). Striving for healthy lives, striving for social acceptance: Women's experiences following gastric bypass surgery.
 • Groven, Karen Synne & Baksjøberg, Marianne (2014, 02. februar). Fedmeopererte savner oppfølging. [Internett].  Forskning.no.
 • Groven, Karen Synne & Baksjøberg, Marianne (2014, 13. februar). The Prize of obesity surgery. [Internett].  Science Nordic.
 • Groven, Karen Synne; Baksjøberg, Marianne & Whiteman, Honor (2014, 12. februar). Not everyone lives happily ever aften. [Internett].  Medical News Today.
 • Groven, Karen Synne & Balchi, Sonja (2014, 05. februar). Fedmeopererte savner oppfølging. [Internett].  Høgskolen i Oslo og Akershus sine nettsider.
 • Groven, Karen Synne & Bergstrøm, Ida Irene (2014, 22. januar). Fedmeoperasjon gir tynnere, men fortsatt trøblete kropp. [Tidsskrift].  Kilden.
 • Groven, Karen Synne & Bergstrøm, Ida Irene (2014, 10. februar). Weight Loss surgery increases social acceptance, but body remains problematic. [Tidsskrift].  Science Daily.
 • Groven, Karen Synne & Dietrichson, Susanne (2014, 23. januar). Fedmeoperasjon ingen quick fix. [Tidsskrift].  Sykepleien.
 • Groven, Karen Synne & Fredstad Huuse, Camilla (2014, 26. november). Matavhengighet og overvekt.  VG.
 • Groven, Karen Synne & Lunde, Charlotte (2014, 02. februar). Tung vei til lettere liv.  VG.
 • Groven, Karen Synne & Sandviken, Kjetil (2014, 04. februar). Doktorgrad på fedmekirurgi.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Groven, Karen Synne & Torp, Ole (2014, 10. februar). Debatt om fedmekirurgi og livsstilsendringer. [TV].  NRK aktuelt.
 • Arfa, Shahraz & Groven, Karen Synne (2013). Foreldres erfaringer med å delta i et tverrfaglig helseopplegg for behandling av deres overvektige barn.
 • Galåen, Tone & Groven, Karen Synne (2013). Kjenner på stigmatisering og redsel for sykdommer. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (7), s 42- 42
 • Glanville, Marte & Groven, Karen Synne (2013). Hva skjer med følelsene når halve deg forsvinner. Alt For Damene.  ISSN 1892-7211.  (7), s 29- 32
 • Groven, Karen Synne; Råheim, Målfrid & Engelsrud, Gunn (2013). Gruppebasert trening etter fedmekirurgi -utfordringer og muligheter.
 • Pettersen, Petter M. & Groven, Karen Synne (2013). Intervalltrening passer ikke alle fedmeopererte. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Groven, Karen Synne (2012). Interpretation of findings in qualitative studies.
 • Groven, Karen Synne (2012). Kroppsfenomenologi som teoretisk blikk på fedmeopererte kvinners erfaringer.
 • Groven, Karen Synne (2012). Women's experiences of movement and exercise following gastric bypass surgery.
 • Groven, Karen Synne & Engelsrud, Gunn (2012). Når målet ikke helliger middelet. Debattinnlegg. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 58
 • Groven, Karen Synne & engelsrud, gunn (2012). Når overvekt "sitter i hodet". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 72- 73
 • Groven, Karen Synne; Engelsrud, Gunn & Rugseth, Gro (2012). Navnet skjemmer ingen? Overvektstematikken i møtet mellom forskning og marked. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (10), s 31- 32
 • Groven, Karen Synne & Engelsrud, Gunn (2010). Jakten på overvektige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Groven, Karen Synne & Engelsrud, Gunn (2010). Kirurgenes forsvarere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Groven, Karen Synne & Engelsrud, Gunn (2010). Sterke følelser om fedme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Groven, Karen Synne & Rugseth, Gro (2010). Fedmekirurgi ingen lettvindt løsning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Groven, Karen Synne (2009). Forebygging av overvekt og fedme - med hovedfokus på barn.
 • Groven, Karen Synne (2008). "Fat" women's experiences of exercise - normality and normativitiy.
 • Groven, Karen Synne (2008). Trening i endringens tegn. - Noen overvektiges erfaringer.
 • Groven, Karen Synne (1999). Negotiating cultural identity.
 • Groven, Karen Synne & Kitchen-Døderlein, Deborah Lynn (1999). Negotiating Cultural Identity: American Female Immigration to Norway, 1945-1998.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Sep. 12, 2011 1:13 PM

Projects

No ongoing projects