Lisbeth Thoresen

Associate Professor - Department of Health Sciences
Image of Lisbeth Thoresen
Norwegian version of this page
Phone +47-22845004
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1089 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

End of life care, death and dying, ethics, phenomenology, qualitative methods

Courses taught

Teaching in ethics, research ethics, qualitative methods, academic writing

Background

 • 2013: Postdoc 50 % Center for medical ethics, UiO
 • 2008: PhD, Faculty of theology, UiO
 • 1984: Nurse, Diakonissehusets sykepleierhøgskole
 • 2013: associate professor, Department of Health Sciences, UiO
 • 2012-2011: dean at the faculty of health sciences, Vestfold University College
 • 2008-2013: associate professor, Vestfold University College

Awards

 • Best poster, National Conference on end of life care, Oslo 2012

Publications

View all works in Cristin

 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth & Pedersen, Reidar (2015). Developing, implementing and evaluating ACP in Norwegian nursing homes (NHs) - a mixed methods study.
 • Thoresen, Lisbeth (2015). Oral Presentation, ACPEL 2015.
 • Thoresen, Lisbeth & Dahl, Marianne (2015). Sykepleie til den døende pasienten, I:  Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202427986.  kapittelnummer 32.  s 926 - 960
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2015). Forhåndssamtaler på sykehjem – erfaringer fra en norsk studie.
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, LIllian (2015). Liverpool Care Pathway – tid for ettertanke? . Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Askeland, Norunn & Thoresen, Lisbeth (2014). Metaphors for death in literature: Linn Ullmann's "Grace" and Ian McEwan's "Amsterdam".
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Beslutningsprosesser i livets sluttfase – kan forberedende samtaler med pasient og pårørende bidra til at pasienters ønsker og verdier tas hensyn til når beslutninger skal tas?.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Death in public: Text analysis of a newspaper debate.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Etiske verdier ved livets slutt.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Grey areas in research ethics at hospices and nursing homes.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Hvis hjemmedød er svaret – hva er spørsmålet?.
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft . Kreftsykepleie.  ISSN 0804-0567.  30(1), s 10- 14
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft . Tidsskrift for helsesøstre.  (1), s 58- 62
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Deltagende observasjon på hospice – blikket på den døende pasienten.Metodiske og etiske refleksjoner 8 år senere.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Identifying Intersubjective Signs and Structures in Hospice Care: Another Way of understanding Empathy?.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Pasienten som Den andre - en utfordring til den empatiske helsearbeideren.
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2012). Døden i offentligheten .
 • Thoresen, Lisbeth (2011). Mange planlegger masterstudium : Høgskolen i Vestfold først - flere følger etter. Jordmora : Tidsskrift for jordmorforbundet NSF.  ISSN 1503-8580.  9(1), s 16- 17
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Hjerte, smerte og kjønnsforskning. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2009). Forskning og brukermedvirkning . Tønsbergs blad.  s 11
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Empati og intersubjektivitet : en studie av hospicesykepleie.
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Om utdannelse og dannelse . Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Hvor mye skal pasienten få vite?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  95(13), s 50
 • Thoresen, Lisbeth (2007). "Jeg holder af hverdagen..." . Tønsbergs blad.  s 10
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Om håp. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Mellom det belastende og det berikende. En kjønnsanalytisk studie av hospicesykepleierens arbeid , I:  Abstractbok för NCCS jubileumskonferense 23-25 mars 2006.  Nordic College of Caring Sciences (NCCS).
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Om åpenhet og grenser - på SiV og i Tønsbergs Blad. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  93(11), s 53
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn, om menn i sykepleien. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Hospice på Sykehuset i Vestfold?. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Utfordringer for den palliative omsorgen i Vestfold.
 • Thoresen, Lisbeth (2002). "Total pain" - nærværets tvetydighet. ?.  19(1), s 45- 48
 • Thoresen, Lisbeth (2001). Det gode liv - den gode død : Tekster av Cicely Saunders analysert og drøftet ut fra Charles Taylors filosofi om et godt og autentisk liv : Hovedoppgave i helsefag, studieretning diakoni, Universitet i Oslo, Det teologiske fakultet, 2001 .

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2013 4:08 PM - Last modified Nov. 13, 2013 2:44 PM