Marit Helene Hem

Image of Marit Helene Hem
Norwegian version of this page
Phone +47-22850661
Mobile phone +47-95086664
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

 • Mental health work
 • Qualitative research methods
 • Research ethics
 • Ethics of care
 • Medical ethics

Courses taught

 Medical Research Ethics in Developing Countries (INTHE4111) in Master ”International Community Health”

Background

2009-2012: Post doctoral researcher

2008: PhD "Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses"

2000: Master of Health Science

1992: Reg. Psychiatric Nurse

CV (pdf)

Collaboration

 • The Ethics Program
 • Norwegian Research Network on Coercion in Mental Health Care, University of Tromsø, Norway
 • Lovisenberg Deaconal Hospital, Oslo

Publications

View all works in Cristin

 • Hem, Marit Helene (2017). Klinisk etisk refleksjonsmetode for Nic Waals Institutt.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Brinkmann, Svend (2017). Researcher vulnerability and reflexivity in qualitative research.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Brinkmann, Svend (2017). Researcher vulnerability and reflexivity in qualitative research.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2017). Tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan & Pedersen, Reidar (2017). Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell. Et ressurshefte for etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern .
 • Hem, Marit Helene; Norvoll, Reidun & Lindemann, Hilde (2017). Family members' views on and experiences with coercion in mental health care - a narrative study.
 • Hem, Marit Helene; Norvoll, Reidun & Lindemann, Hilde (2017). Family members' views on and experiences with coercion in mental health care - a narrative study.
 • Hem, Marit Helene (2016). "Dangling in mid-air" - On rejection in the Family during mental illness.
 • Hem, Marit Helene & Grasdalen, Ann Beate (2016, 15. juni). Gråsonene det er vanskelig å snakke om. [Fagblad].  Helsefagarbeideren Temahefte om menneskerettigheter.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar & Pedersen, Reidar (2016). Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental health care.
 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2015). Altruism and mature care: some rival moral considerations in care ethics.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius; Aasland, Olaf Gjerløw; Engerdahl, Ingvild Stokke & Pedersen, Reidar (2015). Ansattes etiske dilemma.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2015). Mental health care, ethics and coercion. Experience with ethics reflection groups. Preliminary findings from a focus group study.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert & Pedersen, Reidar (2015). Clinical ethics support in psychiatry: How to address coercion? A Clinical Ethics Committee approach from Norway.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert & Pedersen, Reidar (2015). Ethical challenges in mental health care.
 • Hem, Marit Helene & Norvoll, Reidun (2015). Tvang og dialog. Etiske utfordringer i psykiske helsetjenester sett fra ansatte, pårørende og pasienters perspektiv.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Hvilken betydning har etikk refleksjonsgruppene hatt? Forskning om barrierer og suksessfaktorer.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2015). Hvordan starte opp med etikk refleksjonsgrupper i de psykiske helsetjenester?.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan & Pedersen, Reidar (2014). When the patient's voice is overrruled. Ethical challenges and coercion in mental health care. A qualitative study of health care personnel.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2014). How do employees in mental health care deal with ethical challenges?.
 • Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2014). Family members’ views on coercion and involvement in mental health care: some ethical dilemmas and challenges.
 • Gjerberg, Elisabeth; Hem, Marit Helene; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2013). Hvordan redusere og forebygge bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Hem, Marit Helene (2013). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern. Foreløpige resultater fra en kvalitativ studie.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Norvoll, Reidun & Pedersen, Reidar (2013). Evaluating Clinical Ethics Support in Mental Health Care – A Systematic Literature Review.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan & Pedersen, Reidar (2013). Ethical challenges regarding the use of coercion in mental health care. A focus group study.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christian & Pedersen, Reidar (2013). Bruk av etisk refleksjon og dialog for å kvalitetssikre og redusere bruk av tvang.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Aasland, Olaf Gjerløw; Førde, Reidun; Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2013). Measuring results of moral case deliberation. Reflections on a research design.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2013). Measuring results of moral case deliberation. Reflections on a research design.
 • Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2013). Ethical challenges in mental health care. Family member’s views on use of coercion and involvement.
 • Pedersen, Reidar & Hem, Marit Helene (2013). Forholdet mellom teori og empiri i empirisk etikk.
 • Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2013). Ny lovgivning for bruk av tvang i sykehjem-framskritt eller tvangstrøye?.
 • Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene & Molewijk, Albert Christiaan (2013). Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper.
 • Rørvik, Jorunn Marie; Lorentzen, Bernhard; Støverud, Siri; Lene, Haukland-Haugen; Carlsen, Liv Berit; Molewijk, Albert & Hem, Marit Helene (2013). Etiske refleksjonsgrupper - et bidrag til økt bevissthet om tvangsbruk i en alderspsykiatrisk avdeling.
 • Hem, Marit Helene (2012). Etiske dilemma knyttet til bruk av tvang i sykehjem.
 • Hem, Marit Helene (2012). Flott bok om kvalitative metoder. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (8), s 994- 994 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0217
 • Hem, Marit Helene (2012). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern.
 • Hem, Marit Helene (2012). Mature care - a conceptual, empirical and critical evaluation.
 • Hem, Marit Helene (2012). Nyttig om kvalitativ forskningsmetode. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (1), s 63- 63
 • Hem, Marit Helene (2012). Reflektert om fokusgrupper. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (20), s 2304- 2304
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2012). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern.
 • Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2012). Pasienters autonomi og integritet ved innleggelse på tvang. Etiske problemstillinger knyttet til makt og avmakt.
 • Hem, Marit Helene (2011). Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses.
 • Hem, Marit Helene (2011). Research ethics and research on the use of coercion in mental health care. Persons who are civilly committed and research - comments from a researcher.
 • Hem, Marit Helene (2011). Å skrive protokoll for kvalitative forskningsprosjekter.
 • Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang.
 • Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang. En kvalitativ studie i sykehjem.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang. En kvalitativ studie i sykehjem.
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2011). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern. En foreløpig presentasjon av data.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study ”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Ulike syn på prioriteringer blant klinikere og ledere i psykiatrisk og somatisk avdeling.
 • Nortvedt, Per; Hem, Marit Helene & Skirbekk, Helge (2011). Role obligations and moderate partiality in health care.
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Authors Response - Relational fascism or reasonable partiality?. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 270- 271
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Care transformations: attentiveness, professional ethics and thoughts towards differentiation response. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 266- 267 . doi: 10.1177/0969733010395669
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Care transformations: attentiveness, professional ethics and thoughts towards differentiation response. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 270- 271 . doi: 10.1177/0969733010395674
 • Hem, Marit Helene (2010). Moden omsorg - nye tanker om sykepleie i akuttpsykiatri.
 • Hem, Marit Helene (2010). Relasjonsarbeid i psykisk helsevern - noen perspektiver på selvavgrensning og gjensidighet.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). Bruk av tvang i sykehjem - erfaringer i lys av Lov om pasientrettigheter kap. 4 A.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). The area between voluntariness and coercion. Nursing staff's experiences with helping patients with dementia in their daily care.
 • Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2010). Tvang og makt i helsetjenesten - Praktiske utfordringer i møte med lovgivningen.
 • Hem, Marit Helene (2009). Ethical mindfulness og analyse av kvalitative forskningsdata - et eksempel fra akuttpsykiatri.
 • Hem, Marit Helene (2009). Har tenkningsgrunnlag betydning i hjelpearbeid? En diskusjon med utgangspunkt i sykepleie i akuttpsykiatri.
 • Hem, Marit Helene (2009). Kvalitativ forskning i akuttpsykiatri - perspektiver på analyse og etikk.
 • Hem, Marit Helene (2009). Kvalitativ forskning i medisin og helsefag - betraktninger om karakteristika og kvalitet.
 • Hem, Marit Helene (2009). Mature care and nursing in psychiatry. Some notions on reciprocity in asymmetric professional relationships.
 • Hem, Marit Helene (2009). Moden omsorg? En empirisk studie av samhandling mellom psykotiske pasienter og psykiatriske sykepleiere. Dialog.  ISSN 0803-1479.  10(3), s 17- 33
 • Hem, Marit Helene (2009). Moden omsorg, tillit og makt.
 • Hem, Marit Helene (2009). Moden omsorg?Moden omsorg? En empirisk studie av samhandling mellom psykotiske pasienter og psykiatriske sykepleiere.
 • Poulsen, Helge; Eriksson, Britt; Brehm, Klaus; Brehm, Evelyn; Beauvoir, Francine; Schröder, Peter; Hem, Marit Helene & Crapuchette, Bruce (2009). The New Relational Paradigm for the New Millenium. Challenges in Couples Therapy: Clinical Experiences, Methodological development and Findings in Relational Research - Imago Relationship Therapy: Theory and Clinical Demonstration.
 • Bragstad, Line Kildal & Hem, Marit Helene (2008). Jeg vil være oppegående så lenge jeg kan. En kvalitativ studie av livet med funksjonsnedsettelser og tekniske hjelpemidler.
 • Hem, Marit Helene (2008). Analyser av kvalitative data, herunder etiske overveielser.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified June 15, 2016 11:26 AM

Projects

No ongoing projects