print logo

Marit Helene Hem

Image of Marit Helene Hem
Norwegian version of this page
Phone +47-22850661
Mobile phone +47-95086664
Fax +47-22850590
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

 • Mental health work
 • Qualitative research methods
 • Research ethics
 • Ethics of care
 • Medical ethics

Courses taught

 Medical Research Ethics in Developing Countries (INTHE4111) in Master ”International Community Health”

Background

2009-2012: Post doctoral researcher

2008: PhD "Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses"

2000: Master of Health Science

1992: Reg. Psychiatric Nurse

CV (pdf)

Collaboration

 • The Ethics Program
 • Norwegian Research Network on Coercion in Mental Health Care, University of Tromsø, Norway
 • Lovisenberg Deaconal Hospital, Oslo

Publications

 • Hem, Marit Helene (2015). Personer med psykisk lidelse, 2. utg. Skriftserie - De nasjonale forskningsetiske komitéer.  ISSN 0808-1158.
 • Hem, Marit Helene (2015). Persons with mental disorders. Skriftserie - De nasjonale forskningsetiske komitéer.  ISSN 0808-1158.
 • Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar; Norvoll, Reidun & Molewijk, Albert Christiaan (2015). Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: A systematic literature review. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  22(4), s 452- 466 . doi: 10.1177/0969733014539783
 • Lorem, Geir F; Hem, Marit Helene & Molewijk, Albert Christiaan (2015). Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care. International Journal of Mental Health Nursing.  ISSN 1445-8330.  24(3), s 231- 240 . doi: 10.1111/inm.12106
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2015). Dealing with ethical challenges: A focus group study with professionals in mental health care . BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  16(1) . doi: 10.1186/1472-6939-16-4
 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2014). Altruism and mature care: Some rival moral considerations in care ethics. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  21(7), s 794- 802 . doi: 10.1177/0969733014521094
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan & Pedersen, Reidar (2014). Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care . BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  15(82) . doi: 10.1186/1472-6939-15-82
 • Gjerberg, Elisabeth; Hem, Marit Helene; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2013). How to avoid and prevent coercion in nursing homes: A qualitative study. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  20(6), s 632- 644 . doi: 10.1177/0969733012473012
 • Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2013). Bruk av tvang i sykehjem etter ny lovgivning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(18), s 1935- 1939 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0237
 • Chinkonde, Jacqeline Rosa; Hem, Marit Helene & Sundby, Johanne (2012). HIV and infant feeding in Malawi: public health simplicity in complex social and cultural contexts. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  12 . doi: doi:10.1186/1471-2458-12-700
 • Lorem, Geir F & Hem, Marit Helene (2012). Attuned Understanding and Psychotic Suffering: A Qualitative Study of Healthcare Professionals’ Experiences in Communicating and Interacting with Patients. International Journal of Mental Health Nursing.  ISSN 1445-8330.  21(2), s 114- 122 . doi: 10.1111/j.1447-0349.2011.00773.x
 • Magelssen, Morten; Godal, Ellen; Os, Eirik; Smith, Anders; Solås, Hanne Rusten; Åsten, Pamela & Hem, Marit Helene (2012). Prøvetaking av døende pasienter – et etisk dilemma. Bioingeniøren.  ISSN 0801-6828.  47(5), s 12- 16
 • Magelssen, Morten; Åsten, Pamela; Godal, Ellen; Os, Eirik; Smith, Anders; Solås, Hanne Rusten & Hem, Marit Helene (2012). Blood sampling from dying patients: an ethical dilemma. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  7(3), s 107- 110 . doi: 10.1258/ce.2012.012022
 • Pettersen, Tove & Hem, Marit Helene (2012). Assistenza evoluta e resiprocità: Una nuova concezione per l’ etica della care. Lavoro sociale.  ISSN 1721-4149.  2012(1), s 21- 42
 • Hem, Marit Helene & Pettersen, Tove (2011). Mature Care and Nursing in Psychiatry: Notions Regarding Reciprocity in Asymmetric Professional Relationships . Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19(1), s 65- 76 . doi: 10.1007/s10728-011-0167-y
 • Nortvedt, Per; Hem, Marit Helene & Skirbekk, Helge (2011). The ethics of care.Role obligations and moderate partiality in health care. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 192- 200
 • Pettersen, Tove & Hem, Marit Helene (2011). Mature care and reciprocity: Two cases from acute psychiatry. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 217- 231 . doi: 10.1177/0969733010392301
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). Pleie og omsorg i grenselandet mellom frivillighet og tvang.Pleiepersonells erfaringer med å hjelpe personer med demens i personlig stell. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  5(4), s 294- 301
 • Hem, Marit Helene (2009). Personer med psykisk lidelse . Skriftserie - De nasjonale forskningsetiske komitéer.  ISSN 0808-1158.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W. (2009). Questionable requirement for consent in observational research in psychiatry, In Jan Helge Solbakk; Per Nortvedt & Astrid Nome (ed.),  Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1.  Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.).  ISBN 978-82-994957-1-4.  8.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2008). Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  15(6), s 777- 788 . doi: 10.1177/0969733008090525
 • Hem, Marit Helene; Nortvedt, Per & Heggen, Kristin (2008). "Only a Manic Depressive": The Zone of the Untouchable and Exceeding Limits in Acute Psychiatric Care. Research and Theory for Nursing Practice.  ISSN 1541-6577.  22(1), s 56- 77
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2007). Questionable Requirement for Consent in Observational Research in Psychiatry. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  14(1), s 41- 53 . doi: 10.1177/0969733007071357
 • Hem, Marit Helene & Heggen, Kristin Margrete (2004). Is compassion essential to nursing practice?. Contemporary Nurse: health care across the lifespan.  ISSN 1037-6178.  17(1-2), s 19- 31
 • Hem, Marit Helene & Heggen, Kristin Margrete (2004). Rejection - a neglected phenomenon in psychiatric nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.  ISSN 1351-0126.  (11), s 55- 63
 • Hem, Marit Helene & Heggen, Kristin (2003). Being professional and being human: one nurse's relationship with a psychiatric patient. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  43(1), s 101- 108
 • Hem, Marit Helene (2001). "Vil du være min venn?" En studie av dilemmaer i relasjoner mellom psykiatriske sykepleiere og psykotiske pasienter, I:  Psykososialt perspektiv på lidelse: dokumentasjon fra forskningskonferanse innen UNISKA nettverket, Jan Kåre Hummelvoll, Arild Granerud, Elisabeth Severinsson (red).  Høgskolen i Hedmark.  ISBN 82-7671-173-1.  Rapport nr. 10, 2001.  s 51 - 64
 • Hummelvoll, Jan Kåre; Hummelvoll, Jan Kåre; Hem, Marit Helene; Granerud, Arild & Severinsson, Elisabeth (2001). "Vil du være min venn?": om dilemmaer i relasjoner mellom psykiatriske sykepleiere og psykotiske pasienter, I:  "Vil du være min venn?": om dilemmaer i relasjoner mellom psykiatriske sykepleiere og psykotiske pasienter.  Høgskolen i Hedamrk.  faglig_bok_institusjon.

View all works in Cristin

 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2015). Altruism and mature care: some rival moral considerations in care ethics.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2015). Mental health care, ethics and coercion. Experience with ethics reflection groups. Preliminary findings from a focus group study.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert & Pedersen, Reidar (2015). Clinical ethics support in psychiatry: How to address coercion? A Clinical Ethics Committee approach from Norway.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert & Pedersen, Reidar (2015). Ethical challenges in mental health care.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan & Pedersen, Reidar (2014). When the patient's voice is overrruled. Ethical challenges and coercion in mental health care. A qualitative study of health care personnel.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2014). How do employees in mental health care deal with ethical challenges?.
 • Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2014). Family members’ views on coercion and involvement in mental health care: some ethical dilemmas and challenges.
 • Gjerberg, Elisabeth; Hem, Marit Helene; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2013). Hvordan redusere og forebygge bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Hem, Marit Helene (2013). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern. Foreløpige resultater fra en kvalitativ studie.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Norvoll, Reidun & Pedersen, Reidar (2013). Evaluating Clinical Ethics Support in Mental Health Care – A Systematic Literature Review.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan & Pedersen, Reidar (2013). Ethical challenges regarding the use of coercion in mental health care. A focus group study.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christian & Pedersen, Reidar (2013). Bruk av etisk refleksjon og dialog for å kvalitetssikre og redusere bruk av tvang.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Aasland, Olaf Gjerløw; Førde, Reidun; Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2013). Measuring results of moral case deliberation. Reflections on a research design.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2013). Measuring results of moral case deliberation. Reflections on a research design.
 • Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2013). Ethical challenges in mental health care. Family member’s views on use of coercion and involvement.
 • Pedersen, Reidar & Hem, Marit Helene (2013). Forholdet mellom teori og empiri i empirisk etikk.
 • Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2013). Ny lovgivning for bruk av tvang i sykehjem-framskritt eller tvangstrøye?.
 • Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene & Molewijk, Albert Christiaan (2013). Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper.
 • Rørvik, Jorunn Marie; Lorentzen, Bernhard; Støverud, Siri; Lene, Haukland-Haugen; Carlsen, Liv Berit; Molewijk, Albert & Hem, Marit Helene (2013). Etiske refleksjonsgrupper - et bidrag til økt bevissthet om tvangsbruk i en alderspsykiatrisk avdeling.
 • Hem, Marit Helene (2012). Etiske dilemma knyttet til bruk av tvang i sykehjem.
 • Hem, Marit Helene (2012). Flott bok om kvalitative metoder. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (8), s 994- 994 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0217
 • Hem, Marit Helene (2012). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern.
 • Hem, Marit Helene (2012). Mature care - a conceptual, empirical and critical evaluation.
 • Hem, Marit Helene (2012). Nyttig om kvalitativ forskningsmetode. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (1), s 63- 63
 • Hem, Marit Helene (2012). Reflektert om fokusgrupper. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (20), s 2304- 2304
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2012). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern.
 • Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2012). Pasienters autonomi og integritet ved innleggelse på tvang. Etiske problemstillinger knyttet til makt og avmakt.
 • Hem, Marit Helene (2011). Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses.
 • Hem, Marit Helene (2011). Research ethics and research on the use of coercion in mental health care. Persons who are civilly committed and research - comments from a researcher.
 • Hem, Marit Helene (2011). Å skrive protokoll for kvalitative forskningsprosjekter.
 • Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang.
 • Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang. En kvalitativ studie i sykehjem.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang. En kvalitativ studie i sykehjem.
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2011). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern. En foreløpig presentasjon av data.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study ”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Ulike syn på prioriteringer blant klinikere og ledere i psykiatrisk og somatisk avdeling.
 • Nortvedt, Per; Hem, Marit Helene & Skirbekk, Helge (2011). Role obligations and moderate partiality in health care.
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Authors Response - Relational fascism or reasonable partiality?. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 270- 271
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Care transformations: attentiveness, professional ethics and thoughts towards differentiation response. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 266- 267 . doi: 10.1177/0969733010395669
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Care transformations: attentiveness, professional ethics and thoughts towards differentiation response. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 270- 271 . doi: 10.1177/0969733010395674
 • Hem, Marit Helene (2010). Moden omsorg - nye tanker om sykepleie i akuttpsykiatri.
 • Hem, Marit Helene (2010). Relasjonsarbeid i psykisk helsevern - noen perspektiver på selvavgrensning og gjensidighet.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). Bruk av tvang i sykehjem - erfaringer i lys av Lov om pasientrettigheter kap. 4 A.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). The area between voluntariness and coercion. Nursing staff's experiences with helping patients with dementia in their daily care.
 • Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2010). Tvang og makt i helsetjenesten - Praktiske utfordringer i møte med lovgivningen.
 • Hem, Marit Helene (2009). Ethical mindfulness og analyse av kvalitative forskningsdata - et eksempel fra akuttpsykiatri.
 • Hem, Marit Helene (2009). Har tenkningsgrunnlag betydning i hjelpearbeid? En diskusjon med utgangspunkt i sykepleie i akuttpsykiatri.
 • Hem, Marit Helene (2009). Kvalitativ forskning i akuttpsykiatri - perspektiver på analyse og etikk.
 • Hem, Marit Helene (2009). Kvalitativ forskning i medisin og helsefag - betraktninger om karakteristika og kvalitet.
 • Hem, Marit Helene (2009). Mature care and nursing in psychiatry. Some notions on reciprocity in asymmetric professional relationships.
 • Hem, Marit Helene (2009). Moden omsorg? En empirisk studie av samhandling mellom psykotiske pasienter og psykiatriske sykepleiere. Dialog.  ISSN 0803-1479.  10(3), s 17- 33
 • Hem, Marit Helene (2009). Moden omsorg, tillit og makt.
 • Hem, Marit Helene (2009). Moden omsorg?Moden omsorg? En empirisk studie av samhandling mellom psykotiske pasienter og psykiatriske sykepleiere.
 • Poulsen, Helge; Eriksson, Britt; Brehm, Klaus; Brehm, Evelyn; Beauvoir, Francine; Schröder, Peter; Hem, Marit Helene & Crapuchette, Bruce (2009). The New Relational Paradigm for the New Millenium. Challenges in Couples Therapy: Clinical Experiences, Methodological development and Findings in Relational Research - Imago Relationship Therapy: Theory and Clinical Demonstration.
 • Bragstad, Line Kildal & Hem, Marit Helene (2008). Jeg vil være oppegående så lenge jeg kan. En kvalitativ studie av livet med funksjonsnedsettelser og tekniske hjelpemidler.
 • Hem, Marit Helene (2008). Analyser av kvalitative data, herunder etiske overveielser.
 • Hem, Marit Helene (2008). Etikk og analyse av kvalitative forskningsdata - et eksempel fra akuttpsykiatri.
 • Hem, Marit Helene (2008). Etikk og analyse av kvalitative forskningsdata fra akuttpsykiatri.
 • Hem, Marit Helene (2008). Kvalitativ forskning i akuttpsykiatri - utfordringer knyttet til tillit og mistillit.
 • Hem, Marit Helene (2008). Mature Care? An Empirical Study of Interaction.
 • Hem, Marit Helene (2008). Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses.
 • Hem, Marit Helene (2008). Mistillit i hjelperelasjoner.
 • Hem, Marit Helene (2008). Mistillit i hjelperelasjoner - et underbelyst tema.
 • Hem, Marit Helene & Heggen, Kristin (2007). Mature care. A discussion of caring based on an empirical study of relations between psychotic patients and nurses in acute psychiatry.
 • Hem, Marit Helene & Heggen, Kristin (2006). "Bare maniker, liksom!". Om urørlighetssonen og grenseoverskridelser i akuttpsykiatri.
 • Robinson, Hilde Stendal; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Rugseth, Gro; Mengshoel, Anne Marit; Vøllestad, Nina Køpke; Heggen, Kristin; Hem, Marit Helene; Schriver, Nina B.; Juul-Kristensen, Birgit & Engelsrud, Gunn (2006). Dokumentar - en problematisk sjanger. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  73(1), s 33- 34
 • Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Rugseth, Gro; Hem, Marit Helene; Juritzen, Truls; Smedbråten, Bente & Riis, Ragnhild (2005). Relations of Power.
 • Engelsrud, Gunn; Rugseth, Gro; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke; Heggen, Kristin; Hem, Marit Helene; Mengshoel, Anne Marit & Schriver, Nina B. (2005). Dokumentar, en problemfri sjanger?. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  11(72), s 30- 30

View all works in Cristin

Published Apr 13, 2011 02:45 PM - Last modified Aug 27, 2013 03:15 PM