Morten Magelssen

Image of Morten Magelssen
Norwegian version of this page
Phone +47-22844649
Mobile phone +47-48223580
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

 • Clinical ethics and ethical reflection in healthcare
 • Conscientious objection in healthcare
 • Ethics at the beginning and the end of life
 • Christian perspectives on medical ethics
 • Allocation of organs for transplantation

Courses taught

Lecturer and thesis supervisor at the university medical school

Background

 • Researcher (70%), revision of medical ethics curriculum (30%), 2014-
 • PhD, University of Oslo, 2010-2014
 • Qualifying stipend, The Ethics Programme, University of Oslo, 2008-2009
 • Bachelor of philosophy, 2009
 • Resident physician, Lovisenberg Diaconal Hospital, Department of Internal Medicine, 2006-2010
 • Medical internship, Skien and Porsgrunn, 2005-2006
 • Medical doctor (cand. med.), 2004

Personal web page

Publications

View all works in Cristin

 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). O. Fredheim og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(10), s 893- 893 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0440
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). O. Fredheim og medarbeidere svarer :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(11), s 980- 981 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0488
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). Re: Keisersnitt ved trisomi 13 og 18 - en verdibasert vurdering :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(14/15), s 1187 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0660
 • Myskja, Bjørn Kåre; Eidsvaag, Tine; Magelssen, Morten; Plesner, Ingvill Thorson; Øverenget, Einar; Stueflaten, Bodil & Foldøy Byberg, Marianne (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016: 13).
 • Myskja, Bjørn Kåre & Magelssen, Morten (2016). Samvittighetsfrihet er retten til å få være den man er. Aftenposten.
 • Haaland, Eilif; Meland, Eivind; Magelssen, Morten; Saugstad, Ola Didrik; Salbu, Harald; Felde, Gunhild & Rognum, Torleiv Ole (2014). Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(17), s 1646 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1007
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Syse, Henrik (2014). Life, medicine and human fulfilment. End-of-life decisions in light of a revised natural law theory. Full text in Research Archive
 • Materstvedt, Lars Johan & Magelssen, Morten (2014). Liberalisering av fosterdiagnostikk? . Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  31(1), s 106- 108
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon – tilpasning eller trussel?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (10)
 • Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon og moralsk språkforvirring. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Filtvedt, Ole Jakob & Magelssen, Morten (2013). Høyres selvmotsigelse? . Minervanett.
 • Magelssen, Morten & Materstvedt, Lars Johan (2013). Ultralydens etikk . Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Magelssen, Morten; Materstvedt, Lars Johan; Nordstrand, Magnus Andreas & Nordstrand, Sven Jakob (2013). Eutanasi og behandlingsbegrensning . Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Magelssen, Morten & Solbakk, Jan Helge (2013). Tilslørende om ultralyd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Materstvedt, Lars Johan; Magelssen, Morten; Nordstrand, Magnus Andreas & Nordstrand, Sven Jakob (2013). Kaotisk om eutanasi . Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Filtvedt, Ole Jakob & Magelssen, Morten (2012). Når menneskeverdet utfordres. Minervanett.
 • Magelssen, Morten (2012). Helsepersonells reservasjonsrett – utgått på dato?.
 • Magelssen, Morten (2012). Kan klinisk etikk-komité utvikle slagsider?.
 • Fredheim, Olav Magnus & Magelssen, Morten (2011). Hvorfor reservasjonsrett for helsepersonell?. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Magelssen, Morten (2011, 03. desember). Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Magelssen, Morten (2011). Hva innebærer "verdighet ved livets slutt"?.
 • Magelssen, Morten (2011). Hvordan forsvare helsepersonells reservasjonsrett?.
 • Magelssen, Morten (2011). Hvorfor ultralyd, Ap? . Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 5- 5
 • Magelssen, Morten (2011). Selektiv abort og menneskeverdet . Minervanett.
 • Magelssen, Morten & Fredheim, Olav Magnus (2011). En åndelig dimensjon er viktig for mange pasienter . Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(2), s 138- 140 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0924
 • Magelssen, Morten & Fredheim, Olav Magnus (2011). Når bør leger ha reservasjonsrett? . Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(24), s 2518- 2519
 • Magelssen, Morten & Solbakk, Jan Helge (2011). Politisk maskespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Magelssen, Morten (2010). Beslutninger ved livets slutt.
 • Magelssen, Morten (2010). Helsepersonells reservasjonsrett: begrunnelse og grenser.
 • Magelssen, Morten (2010). Oss selv nok?. Bioingeniøren.  ISSN 0801-6828.  (10), s 24- 24
 • Magelssen, Morten (2010). "Skrevet i hjertet". Vårt indre moralske kompass, I: Morten Andersen (red.),  Troverdig tro.  Luther forlag.  ISBN 978-82-531-4610-2.  Kapittel.  s 205 - 2015
 • Magelssen, Morten (2010). Vellykket om vegetarmat. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130, s 1744- 1744 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0647
 • Magelssen, Morten & Fredheim, Olav Magnus (2010). Det bestes fiende. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Magelssen, Morten (2009). Etiske aspekter ved behandling av barn med tumor cerebri.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Nov. 1, 2014 7:20 PM

Projects