Morten Magelssen

Image of Morten Magelssen
Norwegian version of this page
Phone +47-22844649
Mobile phone +47-48223580
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

 • Clinical ethics and ethical reflection in healthcare
 • Conscientious objection in healthcare
 • Ethics at the beginning and the end of life
 • Christian perspectives on medical ethics
 • Allocation of organs for transplantation

Courses taught

Lecturer and thesis supervisor at the university medical school

Background

 • Researcher (70%), revision of medical ethics curriculum (30%), 2014-
 • PhD, University of Oslo, 2010-2014
 • Qualifying stipend, The Ethics Programme, University of Oslo, 2008-2009
 • Bachelor of philosophy, 2009
 • Resident physician, Lovisenberg Diaconal Hospital, Department of Internal Medicine, 2006-2010
 • Medical internship, Skien and Porsgrunn, 2005-2006
 • Medical doctor (cand. med.), 2004

Personal web page

Publications

 • Blikshavn, Thomas; Husum, Tonje Lossius & Magelssen, Morten (2017). Four reasons why assisted dying should not be offered for depression. Journal of Bioethical Inquiry.  ISSN 1176-7259.  14(1), s 151- 157 . doi: 10.1007/s11673-016-9759-4
 • Magelssen, Morten (2017). Professional and conscience-based refusals: the case of the psychiatrist's harmful prescription. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  43, s 841- 844 . doi: 10.1136/medethics-2017-104162
 • Magelssen, Morten; Miljeteig, Ingrid; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). Roles and responsibilities of clinical ethics committees in priority setting. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  18
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(7), s 630- 632 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0037
 • Magelssen, Morten (2016). How details matter morally in the debate on conscientious objection. The case of Norway, In Andreas Frewer; Lutz Bergemann & Christian Jäger (ed.),  Jahrbuch Ethik in der Klinik 9.  Verlag Königshausen & Neumann.  ISBN 978-3-8260-6071-7.  Kapittel.  s 343 - 350
 • Magelssen, Morten (2016). Prenatal Diagnosis and the Christian Health Professional. Christian Bioethics.  ISSN 1380-3603.  22(3), s 325- 339 . doi: 10.1093/cb/cbw011
 • Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2016). Ethics support in community care makes a difference for practice. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733016667774
 • Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Lillemoen, Lillian (2016). The Norwegian national project for ethics support in community health and care services. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17(70), s 1- 8 . doi: 10.1186/s12910-016-0158-5
 • Magelssen, Morten; Kaushal, Sophia & Kalala, Ariel Nyembwe (2016). Intending, hastening and causing death in non-treatment decisions: A physician interview study. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  42(9), s 592- 596 . doi: 10.1136/medethics-2015-103022
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Solbakk, Jan Helge (2016). Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable?. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  11(4), s 112- 121 . doi: 10.1177/1477750916657664
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2016). Four Roles of Ethical Theory in Clinical Ethics Consultation. American Journal of Bioethics.  ISSN 1526-5161.  16(9), s 26- 33 . doi: 10.1080/15265161.2016.1196254
 • Magelssen, Morten; Supphellen, Magne; Nortvedt, Per & Materstvedt, Lars Johan (2016). Attitudes towards assisted dying are influenced by question wording and order: A survey experiment. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17(1) . doi: 10.1186/s12910-016-0107-3 Full text in Research Archive.
 • Materstvedt, Lars Johan & Magelssen, Morten (2016). Medical murder in Belgium and the Netherlands. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  42(9), s 621- 624 . doi: 10.1136/medethics-2015-103128 Show summary
 • Magelssen, Morten & Filtvedt, Ole Jakob (2015). Assisted reproduction, the logic of liberalization, and five Christian responses. Ethics & Medicine: An International Journal of Bioethics.  ISSN 0266-688X.  31(3), s 159- 175
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). Novel Paths to Relevance: How Clinical Ethics Committees Promote Ethical Reflection. HEC Forum.  ISSN 0956-2737. . doi: 10.1007/s10730-015-9291-7
 • Magelssen, Morten & Langeland, Gard Olav (2014). Fastlegers reservasjonsadgang – hyklersk eller velbegrunnet?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  8(2), s 69- 81 Full text in Research Archive.
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2014). Sources of bias in clinical ethics case deliberation. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  40(10), s 678- 682 . doi: 10.1136/medethics-2013-101604
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Conscientious objection to referrals for abortion: pragmatic solution or threat to women's rights?. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  15 . doi: 10.1186/1472-6939-15-15 Full text in Research Archive. Show summary
 • Magelssen, Morten (2013). Christian bioethics on the defensive. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  7(2), s 18- 30
 • Magelssen, Morten (2013). Kristen bioetikk på defensiven. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  7(2), s 18- 30
 • Magelssen, Morten & Materstvedt, Lars Johan (2013). Å granske hjerter og nyrer: Ultralydens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  30(1), s 28- 40
 • Nordstrand, Magnus Andreas; Nordstrand, Sven Jakob; Materstvedt, Lars Johan; Nortvedt, Per & Magelssen, Morten (2013). Medisinstudenters holdinger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 2259- 2263
 • Nordstrand, Sven Jakob; Nordstrand, Magnus Andreas; Nortvedt, Per & Magelssen, Morten (2013). Medical students' attitudes towards conscientious objection: a survey. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  40, s 609- 612 . doi: 10.1136/medethics-2013-101482
 • Magelssen, Morten (2012). When should conscientious objection be accepted?. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  38(1), s 18- 21 . doi: 10.1136/jme.2011.043646 Show summary
 • Magelssen, Morten; Godal, Ellen; Os, Eirik; Smith, Anders; Solås, Hanne Rusten; Åsten, Pamela & Hem, Marit Helene (2012). Prøvetaking av døende pasienter – et etisk dilemma. Bioingeniøren.  ISSN 0801-6828.  47(5), s 12- 16
 • Magelssen, Morten; Åsten, Pamela; Godal, Ellen; Os, Eirik; Smith, Anders; Solås, Hanne Rusten & Hem, Marit Helene (2012). Blood sampling from dying patients: an ethical dilemma. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  7(3), s 107- 110 . doi: 10.1258/ce.2012.012022
 • Hagen, Gunn Helen; Hage, Christine Ødegaard; Magelssen, Morten & Nortvedt, Per (2011). Medisinstudenters holdninger til selvbestemt abort. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(18), s 1768- 1771 . doi: 10.4045/tidsskr.10.1161
 • Magelssen, Morten (2011). To teorier om fosterets moralske status. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  46(3), s 199- 211 Show summary
 • Magelssen, Morten & Folstad, Torbjørn (2011). Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  5(2), s 7- 22 Show summary
 • Slettedal, Jon Klokk; Vrålstad Nilsen, Dag Olav; Magelssen, Morten; Løberg, Else Marit & Mæhlen, Jan (2011). Brain pathology in fatal serotonin syndrome: Presentation of two cases. Neuropathology (Kyoto. 1993).  ISSN 0919-6544.  31(3), s 265- 270 . doi: 10.1111/j.1440-1789.2010.01153.x
 • Slettedal, Jon Klokk; Vrålstad Nilsen, Dag Olav; Magelssen, Morten; Løberg, Else Marit & Mæhlen, Jan (2010). Brain pathology in fatal serotoning syndrome: Presentation of two cases. Neuropathology (Kyoto. 1993).  ISSN 0919-6544. . doi: 10.1111/j.1440-1789.2010.01153.x

View all works in Cristin

 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2017). Hvordan lykkes med etikkarbeidet?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). O. Fredheim og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(10), s 893- 893 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0440
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). O. Fredheim og medarbeidere svarer :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(11), s 980- 981 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0488
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). Re: Keisersnitt ved trisomi 13 og 18 - en verdibasert vurdering :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(14/15), s 1187 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0660
 • Myskja, Bjørn Kåre; Eidsvaag, Tine; Magelssen, Morten; Plesner, Ingvill Thorson; Øverenget, Einar; Stueflaten, Bodil & Foldøy Byberg, Marianne (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016: 13). NOU - Norges offentlige utredninger. 2016: 13.
 • Myskja, Bjørn Kåre & Magelssen, Morten (2016). Samvittighetsfrihet er retten til å få være den man er. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Haaland, Eilif; Meland, Eivind; Magelssen, Morten; Saugstad, Ola Didrik; Salbu, Harald; Felde, Gunhild & Rognum, Torleiv Ole (2014). Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(17), s 1646 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1007
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Syse, Henrik (2014). Life, medicine and human fulfilment. End-of-life decisions in light of a revised natural law theory. Full text in Research Archive.
 • Materstvedt, Lars Johan & Magelssen, Morten (2014). Liberalisering av fosterdiagnostikk?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  31(1), s 106- 108
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon – tilpasning eller trussel?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (10)
 • Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon og moralsk språkforvirring. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Filtvedt, Ole Jakob & Magelssen, Morten (2013). Høyres selvmotsigelse?. Minervanett.
 • Magelssen, Morten & Materstvedt, Lars Johan (2013). Ultralydens etikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Magelssen, Morten; Materstvedt, Lars Johan; Nordstrand, Magnus Andreas & Nordstrand, Sven Jakob (2013). Eutanasi og behandlingsbegrensning. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Magelssen, Morten & Solbakk, Jan Helge (2013). Tilslørende om ultralyd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Materstvedt, Lars Johan; Magelssen, Morten; Nordstrand, Magnus Andreas & Nordstrand, Sven Jakob (2013). Kaotisk om eutanasi. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Filtvedt, Ole Jakob & Magelssen, Morten (2012). Når menneskeverdet utfordres. Minervanett.
 • Magelssen, Morten (2012). Helsepersonells reservasjonsrett – utgått på dato?.
 • Magelssen, Morten (2012). Kan klinisk etikk-komité utvikle slagsider?.
 • Fredheim, Olav Magnus & Magelssen, Morten (2011). Hvorfor reservasjonsrett for helsepersonell?. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Magelssen, Morten (2011, 03. desember). Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Magelssen, Morten (2011). Hva innebærer "verdighet ved livets slutt"?.
 • Magelssen, Morten (2011). Hvordan forsvare helsepersonells reservasjonsrett?.
 • Magelssen, Morten (2011). Hvorfor ultralyd, Ap?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 5- 5
 • Magelssen, Morten (2011). Selektiv abort og menneskeverdet. Minervanett.
 • Magelssen, Morten & Fredheim, Olav Magnus (2011). En åndelig dimensjon er viktig for mange pasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(2), s 138- 140 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0924
 • Magelssen, Morten & Fredheim, Olav Magnus (2011). Når bør leger ha reservasjonsrett?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(24), s 2518- 2519
 • Magelssen, Morten & Solbakk, Jan Helge (2011). Politisk maskespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Magelssen, Morten (2010). Beslutninger ved livets slutt.
 • Magelssen, Morten (2010). Helsepersonells reservasjonsrett: begrunnelse og grenser.
 • Magelssen, Morten (2010). Oss selv nok?. Bioingeniøren.  ISSN 0801-6828.  (10), s 24- 24 Show summary
 • Magelssen, Morten (2010). "Skrevet i hjertet". Vårt indre moralske kompass, I: Morten Andersen (red.),  Troverdig tro.  Luther forlag.  ISBN 978-82-531-4610-2.  Kapittel.  s 205 - 2015
 • Magelssen, Morten (2010). Vellykket om vegetarmat. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130, s 1744- 1744 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0647
 • Magelssen, Morten & Fredheim, Olav Magnus (2010). Det bestes fiende. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Magelssen, Morten (2009). Etiske aspekter ved behandling av barn med tumor cerebri.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Nov. 1, 2014 7:20 PM

Projects