Ole Trond Berg

Image of Ole Trond Berg
Norwegian version of this page
Phone +47-22850578
Mobile phone +47-99714010
Username
Visiting address Forskningsveien 3a/2b Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 0373 Oslo

Academic interests

 • European health care systems, historical and comparative
 • Central health administration systems
 • Organization and management in the clinic; clinical management and leadership roles
 • The physician role, historical and comparative perspectives
 • Physicians and management/leadership; physicians as managers/leaders (in the clinic)

Courses taught

 • The Executive Master’s program in Health Administration: management
 • The Bachelor program in Health Management and Health Economics: management courses
 • The international Master’s program in Health Economics, Policy, and Management: Nordic health policy

Background

 • Professor of health management (and political science), UiO, since 1987.
 • Mag.art., political science, UiO, 1968; dr. philos., UiO, 1983
 • Managed the planning  of, and was the first director of the Center for Health Administration (est. fall 1986), 1986-1995. Also director 1999-2002.
 • Visiting Associate Professor, University of Minnesota, Minneapolis, 1980-81
 • Fulbright-scholar, Yale University 1973-74
 • Political science editor for the Ashehougs konversasjonsleksikon (encyclopedia) (last edition) and the two last paper editions of Store norske leksikon (encyclopedia)
 • Consulting for health institutions and, to some degree, business companies, since ca. 1990.

Awards

 • Knight 1. Class of the Royal Norwegian Order of St. Olav, 2002

Positions held

 • Member of the editorial board of the Journal of Management and Marketing in Healthcare since its inception in 2007.
 • Formerly member of the editorial board of the Journal of Health, Politics, Policy, and Law
 • Board member, the European Health Management Association, 2003-05
 • Member of the Hovedkomiteen for norsk forskning 1981-83 and Forskningspolitisk råd 1983-86 (the Government’s science advisory board)
 • Member of the Council for social Research under the Norwegian Council for Science and the Humanities and member of the board of the Norwegian Council for Science and the Humanities, 1975-78

Publications

 • Berg, Ole Trond (2014). "Flere gode leveår for alle" - En karakteristikk av utviklingen av folkehelsearbeidet og av Olaf Gjerløw Aasland som folkehelsestrateg, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel.  s 80 - 92
 • Berg, Ole Trond (2014). Fra "New Public Management" til "New Public Governance". Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3), s 288- 291

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified July 17, 2012 2:11 PM