Ida Torunn Bjørk

Professor Emeritus - Department of Nursing Science
Image of Ida Torunn Bjørk
Norwegian version of this page
Phone +47-22850577
Mobile phone +47-97591890
Username
Visiting address Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 OSLO

Academic interests

Main area of research:

 • Development of practical skills in nursing
 • Learning environments in the clinical setting
 • Peer learning among colleagues and students
 • Clinical decision making
 • Systematic professional development in the clinical setting

Secondary area of research:

 • Challenges in intensive care
 • Patient problems during long-term illness

Courses taught

 • Qualitative methods (SYKVIT4223)
 • Nursing science and method (SYKVIT4021)
 • Nursing science and practice (SYKVIT4011)
 • Co-responsilbility for doctoral seminars at the department

Background

 • Professor, Department of Nursing Science from 2010
 • Associate professor , Institute of Nursing and Health Sciences from 2006
 • Program chair of Master in Nursing Science, from 2007
 • Consultant and researcher at Rikshospitalet University Hospital  1999-2006
 • Dr.polit in Nursing Science in 2000 at Institute of Nursing Science, Medical Faculty, University of Oslo
   
 • CV (pdf)

Positions held

 • Member of National Advisory Board for the health sciences
 • Member of editorial board Vård I Norden from 1999

Collaboration

 • Leader of a Norwegian-Danish research group Research in Nursing Skills (RiNS) with participants from The Universitiy of Oslo, Telemark University College, Lovisenberg Diaconal College, University of Århus , VIA University College at Århus and Silkeborg and he University Hospital in Århus.
 • Member of The Nettwork for Peer Learning that includes researchers from Th University of Oslo and Oslo University College.
Tags: Nordic

Publications

View all works in Cristin

 • Karin, Larsen; Nielsen, Carsten M. & Bjørk, Ida Torunn (2015). Praktiske Færdigheder. Munksgaard Forlag.  ISBN 9788762815834.  80 s.
 • Bjørk, Ida Torunn & Solhaug, Marit (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie. Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-123-7.  210 s.

View all works in Cristin

 • Christiansen, Bjørg & Bjørk, Ida Torunn (2017). Godt- eller godt nok? Hvordan oppleves spenningsforhold mellom idealer og realiteter i utøvelsen av yrket?.
 • Bjørk, Ida Torunn (2016). VAR Healthcare: Stell av døde . [www ].
 • Bjørk, Ida Torunn & Breievne, Grete (2016). Kropp og velvære, I: Nina M. J. Kristoffersen; Finn Nortvedt; Eli-Anne Skaug & Gro H. Grimsbø (red.),  Grunnleggende Sykepleie 2 - Grunnleggende behov.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48391-0.  kapittel 9.  s 13 - 43
 • Bjørk, Ida Torunn (2015). Et redskap for veiledning i læring av praktiske ferdigheter, I: Mari Skancke Bjerknes & Bjørg Christiansen (red.),  Praksisveiledning med sykepleierstudenter.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48079-7.  Kapittel 5.  s 82 - 98
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2015). Providing the child with venous access; exploring parent-health care providers’ unfolding interaction.
 • Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton; Christiansen, Bjørg; Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Wighus, Marianne & Brungot, Solvor Kari (2014). Exploring the "Black box" of practical skill learning in the skills centre. - Abstract , Oral. International Journal of Qualitative Methods.  ISSN 1609-4069.  13, s 489- 489
 • Bjørk, Ida Torunn; Reierson, Inger Åse; Wighus, Marianne; Hvidsten, Anne; Christiansen, Bjørg; Havnes, Anton & Hessevaagbakke, Elisabeth (2014). Exploring the "black box" of practical skill learning in the skills centre.
 • Brynildsen, Grethe & Bjørk, Ida Torunn (2014). The Model of Practical Skill Performance as a tool for learning and reflection during nursing students’ clinical placement.
 • Solberg, Marianne Trygg; Hansen, Thor Willy Ruud & Bjørk, Ida Torunn (2014). Challenges in coordination of ventilator treatment in premature and sick newborns in a Norwegian Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2014). Smertefulle prosedyrer på motvillige barn.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2014). The structure of parent-health care provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive children.
 • Tøien, Mette; Fagerström, Lisbeth & Bjørk, Ida Torunn (2014). Eldres erfaringer med og oppfatninger av helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk.
 • Tøien, Mette; Fagerström, Lisbeth & Bjørk, Ida Torunn (2014). Preventive Home Visits – Evaluation of the service from the receivers perspective A Sequential Mixed Methods approach.
 • Tøien, Mette; Fagerström, Lisbeth & Bjørk, Ida Torunn (2014). Preventive home visits from the receivers’ perspective: What matters for compliance and positive outcomes?.
 • Bjørk, Ida Torunn (2013). Utfordringer i ferdighetslæring og overføring mellom ferdighetssenter og klinikk.
 • Bjørk, Ida Torunn (2013). Workshop om bruk av Modell for praktisk ferdigetsutøvelse.
 • Wighus, Marianne & Bjørk, Ida Torunn (2013). Erfaringer med å ta i bruk læringsredskaper og nytt undervisningsopplegg i øvingsavdelingen.
 • Berntsen, Karin; Brynildsen, Grethe; Hestetun, Margrete & Bjørk, Ida Torunn (2012). Nursing students’ clinical learning environment in nursing homes – lack of innovative learning strategies.
 • Bjørk, Ida Torunn; Brynildsen, Grethe; Fredriksen, Anne Marie Skovsgaard; Larsen, Karin; Lomborg, Kirsten; Nielsen, Carsten; Reierson, Inger Åse; Sommer, Irene & Stenholt, Britta (2012). Moving the Model of Practical Skill Performance into Education and Practice: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Translation.
 • Brynildsen, Grethe; Hestetun, Margrete; Berntsen, Karin & Bjørk, Ida Torunn (2012). A collaborative project to improve the quality of nursing students’ clinical placement in nursing homes.
 • Christiansen, Bjørg & Bjørk, Ida Torunn (2012). Perceptions of good work among 3rd year nursing students-implications for learning.
 • Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Wighus, Marianne; Brungot, Solvor Kari & Bjørk, Ida Torunn (2012). Enchancing learning in a clinical skills centre: A pedagogical intervention.
 • Reierson, Inger Åse; Wighus, Marianne; Hvidsten, Anne; Brungot, Solvor Kari & Bjørk, Ida Torunn (2012). Et aksjonsforskningsprosjekt i klinisk ferdighetssenter (KFS).
 • Solberg, Marianne Trygg; Bjørk, Ida Torunn & Hansen, Thor Willy Ruud (2012). Adherence to ventilation and oxygenation targets in mechanically ventilated premature and sick newborns – a retrospective study.
 • Wighus, Marianne; Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Brungot, Solvor Kari & Bjørk, Ida Torunn (2012). Hvilke erfaringer og synspunkter har studenter og lærere gjordt ved å ta ibruk læringsredskaper og nytt undervisningsopplegg i klinisk ferdighetssenter - et akjsonsforskningsprosjekt.
 • Bjørk, Ida Torunn (2011). Praktisk ferdighetstrening i to pedagogiske rom: Utfordringer i overføring mellom klinisk ferdighetssenter og klinisk praksis.
 • Tøien, Mette; Heggelund, Morten; Landmark, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn & Fagerstrøm, Lisbeth (2011). Kan helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk støtte den eldres helseressurser og muligheter til et godt liv i eget hjem?.
 • Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg; Havnes, Anton & Hessevaagbakke, Elisabeth (2010). Learning through student collaboration: Developing practical nursing skill in practice sessions with peers.
 • Øyen, Ole; Bjørk, Ida Torunn & Røine, Ellen (2010). Targetting risk factors for impaired wound healing and wound complications after kidney transplantation.
 • Bjørk, Ida Torunn (2009). Knowledge gains through observational research - an example from a study of informal learning in the clinical setting.
 • Bjørk, Ida Torunn & Nåden, Dagfinn (2009). Challenges in helping patients in wait for a liver transplant.
 • Bjørk, Ida Torunn & Nåden, Dagfinn (2009). Exploring the life-situation of patients in wait for a liver transplantation.
 • Christiansen, Bjørg & Bjørk, Ida Torunn (2009). Bridging the gap service/education:Developing the learning potential in the Skill Laboratory through student-collaboration.
 • Nåden, Dagfinn & Bjørk, Ida Torunn (2009). Challenges in helping patients in wait for a liver transplant.
 • Wøien, Hilde; Bjørk, Ida Torunn & Stubhaug, Audun (2009). Side-effects of sedatives and analgesics are perceived as a major problem by Norwegian ICU clinicians.
 • Berntsen, Karin & Bjørk, Ida Torunn (2008). Student nurses perceptions on the clinical learning environment in nursing homes.
 • Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg; Havnes, Anton & Hesselvaagbakke, Elisabeth (2008). Guided practice sessions in the skills laboratory: a closer look at 1st year students' ways of participating.
 • Bjørk, Ida Torunn & Nåden, Dagfinn (2008). Challenges in helping patients in wait for a liver transplant.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Nov. 22, 2016 12:10 PM

Projects

Research groups