Working papers - Page 5

Published 25. mai 2011 16:23

2003/10: Grepperud, S., Center for Health Administration, University of Oslo & HERO
(PDF 481 kb)

Published 25. mai 2011 16:23

2003/9: Halsteinli, V., SINTEF Unimed, Kittelsen, S.A.C., Frisch Centre & HERO, Magnussen, J. SINTEF Unimed & HERO
(PDF 498 kb)

Published 25. mai 2011 16:23

2003/8: Kittelsen, SAC., Frischsenteret, Magnussen, J., SINTEF Unimed, Health Services Research & HERO
(PDF 463 kb)

Published 25. mai 2011 16:23

2003/7: Edvardsen, D.F., The Norwegian Building Research Institute, Førsund, F.R., Department of Economics University of Oslo/The Frisch Centre, Kittelsen, S. A.C., The Frisch Centre
(PDF 509 kb)

Published 25. mai 2011 16:23

2003/6: konferanseinnlegg redigert av; Bringedal, B., Sosial- og helsedirektoratet, Iversen, T., Senter for helseadministrasjon, og Sønbø Kristiansen, I., Senter for medisinsk metodevurdering
(PDF 581 kb)

Published 25. mai 2011 16:23

2003/5: Lurås, H., Center for Health Administration & HERO
(PDF 339 kb)

Published 25. mai 2011 16:23

2003/4: Kravdal, Ø. Department of Economics & HERO
(PDF 320 kb)

Published 25. mai 2011 16:23

2003/3: Kravdal, Ø. Department of Economics and Norwegian Cancer Registry & HERO
(PDF 313 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2003/2: Botten, G., Grepperud, S. & S.M.Nerland, Senter for helseadministrasjon & HERO
(PDF 405 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2003/1: Iversen, T., Senter for helseadministrasjon & HERO
(PDF 357 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/13: Hilde Lurås, Department of Health Management and Health Economics
(PDF 411 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/12: Ole J. Røgeberg, The Ragnar Frisch Centre for Economic Research and HERO
(PDF 340 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/11: Grepperud, S., Department of Health Management and Health Economics
(PDF 232 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/10: Sæther, EM., Frischsenteret and HERO
(PDF 510 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/9: Sæther, EM., Frischsenteret and HERO
(PDF 414 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/8: Kravdal, Ø., Department of Economics, Norwegian Cancer Registry and HERO
(PDF 272 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/7: Sæther, EM., Frischsenteret and HERO
(PDF 459 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/6: Lurås, H. Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROStrand, J. Department of Economics, University of Oslo and HEROZhu, W., Department of Economics, University of Oslo/The Frisch Centre and HEROPiro, F., Institutt for helseledelse og helseøkonomi/Frischsenteret og HEROFevang, E., Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og HEROKjekshus, LE., SINTEF Unimed, Universitetet i Oslo og HERORapport er tilgjengelig som PDF fil for fri nedlastning fra våre hjemmesider. Trykt rapport kan eventuelt bestilles (mot betaling) hos SINTEF Unimed. Kontaktperson: Sidsel Thesen - Sidsel.Thesen@sintef.noSæther, EM., Frischsenteret and HEROKravdal, Ø., Department of Economics, Norwegian Cancer Registry and HEROSæther, EM., Frischsenteret and HEROSæther, EM., Frischsenteret and HEROGrepperud, S., Department of Health Management and Health EconomicsOle J. Røgeberg, The Ragnar Frisch Centre for Economic Research and HEROHilde Lurås, Department of Health Management and Health EconomicsMicrosoft Internet Explorer
(PDF 566 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/5: Fevang, E., Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og HERO
(PDF 547 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/4: Piro, F., Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Frischsenteret og HERO (PDF 757 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/3: Zhu, W., Department of Economics, University of Oslo/The Frisch Centre and HERO
(PDF 487 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/2: Strand, J. Department of Economics, University of Oslo and HERO
(PDF 365 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2004/1: Lurås, H. Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HERO
(PDF 633 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2005/14: Hagen, TP, Iversen, T,& AC Kittelsen, Institutt for helseledesle oghelseøkonomi, Frischsenteret, HERO
(PDF 835 kb)

Published 25. mai 2011 16:22

2005/13: Hoel, M., Departmentfor Economics and HERO
(PDF 197 kb)