Working papers - Page 7

Published 25. mai 2011 16:21

2008/11: Forfatter: Iversen, T., Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO (PDF 216 kb)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/10: Authors: Kittelsen, S.A.C., Magnussen, J., Anthun, K.S., Häkkinen, U., Linna, M., Medin, E., Olsen K.R., Rehnberg, C., Ragnar Frisch Centre, NTNU, SINTEF Health Research, STAKES, Karolinska Institutet & DSI (PDF 124 kb)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/9: Forfatter: Melberg, HO., Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/8: Authors: Fevang, E., Kverndokk, S., Røed, K.,The Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Oslo (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/7: Author: Melberg, H.O., Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo (PDF 69 kb)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/6: Author: Aas, E., Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/5: Author: Aas, E., Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo (PDF 457 kb)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/4: Authors: Iversen, T, Lurås H, Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo and Helse Sør-Øst Health Services Research Centre, Akershus University Hospital (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/3: Authors: Biørn, E, Godager, G., Department of Economics and Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/2: Author: Nævdal, Eric, Department of Economics, University of Oslo (PDF 284 kb)

Published 25. mai 2011 16:21

2008/1: Authors: Nyborg K., Brekke K.A, Department of Economics, University of Oslo (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/10: Authors: Romoren M, Sundby J,  Hjortdahl P,  Hussein F, Steen TW, Velauthapillai M, Kristiansen IS, University of Oslo, Ministry of Health, Gaborone, Botswana, University of Oslo and University of Southern Denmark and HERO (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/9: Author: Iversen T, Health Economics Research Programme at the University of Oslo, and Institute of Health Management and Health Economics (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/8: Author: Chen Y, Department of Economics, University of Oslo and HERO (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/7: Author: Fauli F, Thue G, The Norwegian Medical Association, The Norwegian Quality Improvement of Laboratory Services in Primary Care (NOKLUS), and HERO, and Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen. (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/6: Forfatter: Godager G, Iversen T, Lurås H, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, Helse Øst Kompetanssenter for Helsetjenesteforskning (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/5: Author: Grepperud S, Institute of Health Management and Health Economics University of Oslo, and the HERO programme. (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/4: Authors: Godager G, Iversen T, Ma CA. Institute of Health Management and Health Economics, Department of Economics, Boston University and Department of Economics, University of Oslo, Norway, and the HERO programme. (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/3: Forfattere: Harsvik T, Kjekshus LE, SINTEF Helse, Institutt for Helseledelse og helseøkonomi, HERO og HORN (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/2: Forfattere: Hagen TP, Iversen T, Kittelsen SAC, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO, Frischsenteret & HERO - Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2007/1: Forfattere: Kittelsen SAC, Magnussen J, Anthun KS, Frischsenteret, HERO, NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet & SINTEF Helse (PDF)

Published 25. mai 2011 16:21

2006/9: Authors:Biørn E, Hagen TP, Iversen T, Magnussen J. Department of Economics, Institute of Health Management and Health Economics University of Oslo, HERO, and Norwegian University of Science and Technology (PDF 385 kb)

Published 25. mai 2011 16:21

2006/8: Forfatter: Kverndokk S, Frischsenteret og HERO
(PDF 152 kb)

Published 25. mai 2011 16:21

2006/7: Authors: Shogren JF, Nævdal E, Department of Economics and Finance, University of Wyoming, Department of Economics, University of Oslo and HERO
(PDF 550 kb)

Published 25. mai 2011 16:21

2006/6: Author: Nævdal E, Department of Economics, University of Oslo and HERO (PDF 652 kb)